Hoppa till innehåll
Media

Jord- och skogsbruksministeriet tillsatte en arbetsgrupp för att utveckla Evois strövområde

Utgivningsdatum 24.11.2021 11.45
Pressmeddelande
Kolme ihmistä kävelemässä talvisessa Evossa rakennusten välillä
Kuva: Maarit Vaahteranoksa

Jord- och skogsbruksministeriet tillsatte den 24 november 2021 en arbetsgrupp för att utveckla användningen av Evois strövområde för turism, rekreation, forskning och undervisning. Syftet är att göra Evois till ett exempelområde som statens övriga strövområden i fortsättningen kan ta efter. Även kommunerna och lokala aktörer i regionen deltar i utvecklingsarbetet.

Arbetsgruppen har till uppgift att genomföra den allmänna plan för markanvändning och turism som fastställdes för Evois i fjol. Målet med utvecklingsarbetet är att speciellt ta hänsyn till de områden som hör till nätverket Natura samt forskningens och undervisningens behov. Enligt uppdraget ska arbetet vara klart senast den 30 juni 2022. Avsikten är att erfarenheterna av arbetet därefter ska användas också i utvecklingen av statens övriga strövområden och i planeringen av eventuella nya strövområden.

- Att utveckla statens strövområden till områden med variationsrikt friluftsliv förutsätter att vandringslederna, tjänsterna och affärsbyggnaderna håller god standard och att verksamhetsmiljön är förutsebar även ur turistföretagens synvinkel. Forststyrelsens åtgärder är inte ensamma tillräckliga för att öka områdenas attraktionskraft och antalet besök. Det behövs också insatser från kommunerna och företagen, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.  

Arbetsgruppens ordförande är Forststyrelsens generaldirektör Juha S. Niemelä och vice ordförande Tavastehus stadsstyrelseordförande Jari Koskinen. Arbetsgruppens medlemmar kommer från jord- och skogsbruksministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, Naturresursinstitutet, Forststyrelsens naturtjänster, Asikkala och Padasjoki kommuner, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto, Finlands Scouter ry, Tavastlands yrkeshögskola, Hämeen metsänhoitajat, Finlands Jägarförbund/Södra Tavastlands distrikt, Suomen Latu, Helsingfors universitet och områdets företag.

- Målet är att använda Evois även i fortsättningen som ett område som betjänar undervisning och forskning. I området finns redan nu bland annat Tavastlands yrkeshögskola, Naturresursinstitutet och Helsingfors universitet. Det finns inte heller några hinder för att använda området mer i forskningssyfte. Det är beklagligt att miljöministeriet och naturskyddsorganisationerna trots begäran inte satt med i arbetsgruppen för att diskutera dessa behov av fortsatt utveckling, säger minister Leppä.  

Arbetet bottnar i en färsk plan för markanvändning och turism

Enligt den i fjol fastställda allmänna planen för markanvändning och turism ska Evois strövområde bli ett flaggskepp inom naturturismen som skapar upplevelser kring en variationsrik natur och kulturhistoriska värden samt innehåll som hänför sig till inlärning av naturens biologiska mångfald för såväl inhemska som internationella turister. Detta mål har också att göra med planerna att ansluta Evois till Finlands och Estlands gemensamma nätverk av strövområden som också omfattar strövområdena i Ruunaa, Kylmäluoma och Ule träsk i Finland. För närvarande är Evois det enda av dessa områden som är beläget i Södra Finland.

- Evois är ett viktigt jakt- och fisketurismmål och väldigt populärt bland fritidsjägare och fritidsfiskare. En hållbar och säker jakt och ett hållbart och säkert fiske kommer även i fortsättningen att vara en viktig rekreationsform på Evois strövområde, säger minister Leppä.

- Till exempel inkvarteringsverksamhet kan också etableras inom strövområdet. Målet är att utveckla områdets näringsstruktur och affärsverksamhet så att serviceproducenterna själva svarar för de investeringar som görs i området. Forststyrelsens roll är endast att skapa möjligheter för att utveckla funktionerna, säger Forststyrelsens generaldirektör Juha S. Niemelä.

- Efterfrågan på fritidsaktiviteter på statens marker ökar hela tiden och för detta ändamål behöver vi också i fortsättningen nya specifika områden för friluftsliv, rekreation och naturturism, fortsätter Niemelä. Detta är också ett av målen i den nationella strategi för friluftsliv som är under beredning.

Ytterligare upplysningar:

  • Jord- och skogsbruksministeriet:

    • Ville Schildt, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2190, ville.schildt@gov.fi

    • Annukka Kimmo, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 478 0226, annukka.kimmo@gov.fi

    • Forststyrelsen: Juha S. Niemelä, generaldirektör, tfn 020 639 4201, juha.niemela@metsa.fi