Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Förslag till kvot för stamförvaltningsmässig björnjakt 178 björnar

Jord- och skogsbruksministeriet
3.6.2016 12.56
Pressmeddelande

Enligt jord- och skogsbruksministeriets förslag är jaktkvoten för den nya jaktsäsongen 178 björnar, vilket är 45 björnar fler än i fjol.

Vid regleringen av björnstammen används beskattningsprognoser som har tagits fram av Naturresursinstitutet. Enligt Naturresursinstitutet har vi minst 1 720 – 1840 björnar när man också beaktar de ungar som har fötts nu på våren. Den nya mer precisa prognosen på populationens storlek visar att det har skett ökning i synnerhet i Östra Finland.

Den planerade jaktkvoten innebär en beskattning på åtta procent i övriga delar av landet (området för en etablerad stam, utbredningszonen och området för en stam under utveckling) och 17,4 procent i renskötselområdet.

Under de senaste åren har beskattningen varit mindre. Målet har varit att stoppa minskningen i björnpopulationen, vilket har lyckats. Ministeriet har haft målet att se till att populationen inte längre minskar utan stabiliserar sig på dagens nivå. Genom jakt vill man se till att populationen fördelar sig jämt utanför renskötselområdet. Samtidigt vill man minska björnskador av vilka största delen drabbar rennäringen.

Antalet björnskador har stigit. I fjol rapporterades det in 739 björndödade renar. Året innan var antalet 644. Skadeersättningen steg således från 1 088 000 euro till 1 263 000 euro, dvs. ca 16 procent. Värdet av björnskador på husdjur, odlingar och biodling var lite under 266 000 euro som är av samma storlek som året innan.

Intensivare jakt särskilt i området för den etablerade stammen

Finland delas in i fyra områden när det gäller förvaltning av björnstammen. I området för den etablerade stammen ökas jakten, enligt förslaget är kvoten 77 björnar, vilket är 24 fler än i fjol. I detta område är björnstammen starkast (485 – 550 år 2015, 650 – 720 år 2016). Hit kommer det också flest björnar från den ryska sidan av gränsen.

I utbredningszonen i Mellersta Finland har stammen likaså växt (400 – 480 år 2015, 505 – 570 år 2016). Den föreslagna kvoten är 23, vilket är åtta fler än i fjol. I området för stammen under utveckling i Västra Finland har stammen gått tillbaka en aning (268 – 338 år 2015, 221 – 281 år 2016). Kvoten är således lika stor som i fjol, dvs. 13 björnar.

I renskötselområdet växte antalet björnar lite (310 – 360 år 2015, 345 – 400 år 2016). På grund av ett fåtal observationer följer man i regel antalet skador när man beslutar om beskattningen. Ministeriet föreslår en kvot på högst 65 björnar: 50 för det östra renskötselområdet (13 fler än i fjol) och 15 för det västra området (lika många som i fjol).

Förutom dessa kvoter får Finlands viltcentral efter en noggrann övervägning bevilja dispenser för jakt på björnar som orsakar skada eller medför hot.  Antalet skadebaserade licenser begränsas inte nu heller. Under den förra jaktsäsongen anhölls skadebaserade licenser endast för två björnar av vilka den ena fälldes.

Björn hör till de strikt skyddade arterna. Jakten på björn regleras i EU:s habitatdirektiv. Finlands björnstam är tillräckligt stor för att dess storlek kan regleras genom förvaltningsmässig jakt enligt den fastställda förvaltningsplanen.

Begäran om utlåtande om förordningen om björnkvoter jaktsäsongen 2016 – 2017, promemoria och utkast till förordning finns på http://mmm.fi/paremiss

Ytterligare information:
Jussi Laanikari, överinspektör, tfn 040 733 6229, [email protected]

Djur och växter Vilt