Hoppa till innehåll
Media

Jord- och skogsbruksministeriets och Tapio Oy:s gemensamma pressmeddelande
En informationskampanj om metoderna för anpassning till klimatförändringen har startat

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 8.10.2018 9.26 | Publicerad på svenska 11.10.2018 kl. 16.20
Pressmeddelande

Klimatförändringar inverkar på många sätt på vår vardag. Målet för kampanjen Ilmastonmuutos haltuun – Ennakoi, varaudu, sopeudu (Ta kontroll över klimatförändringen - förutse, förbered och anpassa dig) är att sprida information om begränsning av och anpassning till klimatförändringen samt att uppmuntra och väcka människor till insikt om att ta fram fungerande sätt som hjälper att möta klimatförändringens utmaningar. Under den kommande veckan kommer kampanjen att synas på sociala medier under hashtaggarna #ilmastonmuutoshaltuun och #hyvänsäänaikana.

Det extrema vädret under det gångna året är ett tydligt tecken på klimatförändringens effekter. Den färska rapporten från den mellanstatliga panelen för klimatförändringar, IPCC, visar att vi på alla sätt måste försöka motarbeta klimatuppvärmningen. På samma gång måste vi dock också hitta de bästa sätten för att förbereda och anpassa oss till till exempel värmeböljor, torka, kraftiga regn, översvämningar, ökad fukt och hårda vindar.

- Beredskapsarbete pågår inom många sektorer, men var och en av oss kan också förbereda sig för klimatförändringens effekter i det vardagliga livet. Det väsentliga är att samhällets olika aktörer från beslutsfattare till medborgare är medvetna om effekterna och hur de kan förbereda sig för dem, säger Saara Lilja-Rothsten, konsultativ tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet. Lilja-Rothsten svarar för samordningen kring anpassningen till klimatförändringen.

Informationskampanjen, som har planerats och genomförts av jord- och skogsbruksministeriet, Tapio Oy och en rad frivilligorganisationer och andra organisationer, är en del av den nationella planen för anpassning till klimatförändringen 2022. Bakgrundsmaterialet består av prognosen om de väder- och klimatrisker som hotar Finland från september samt av organisationernas egna material.

Klimatförändringens effekter rör oss alla

De effekter som klimatförändringen medför rör alla samhällsområden. Därför har den gemensamma informationskampanjen samlat ihop ett brett nätverk av intresserade aktörer. Deltagande organisationer kommer att informera om beredskapen för och anpassningen till klimatförändringen ur sina egna synvinklar.

I kampanjen medverkar bland annat finansbranschen, Hengitysliitto, Hyötykasviyhdistys, Kansalaisareena, Konsumentförbundet, Luonto-Liitto, Maa- ja kotitalousnaiset, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Marttaliitto, Pohjola-Nordens ungdomsförbund, ProAgria, Suomen 4H-liitto,  Finlands Biodlares Förbund, Finlands skogscentral, Finlands skogsförening, Föreningen för Mental Hälsa i Finland, Finlands Egnahemsförbund, Finlands Scouter,  Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK, Finlands Röda Kors, Grönmiljöförbundet och WWF Finland.

Egnahemsförbundet ger till exempel tips på byggande och sanering av hus och Grönmiljöförbundet på planering av gårdsplaner och grönbygge. Finlands Scouter understryker ansvaret för miljön och hur vi bevarar den för kommande generationer. För SPEK är beredskapsfrågorna också av andra skäl viktiga.

- Ett föränderligt klimat innebär förändringar också för räddningsväsendet. En övergripande beredskap förbättrar anpassningen - och tvärtom. Vi vill ge praktiska anvisningar hur var och en av oss kan förbereda sig på egen hand, säger Karim Peltonen, direktör vid SPEK.

- Klimatförändringen påverkar bevisligen också vår mentala hälsa. Utöver de direkta hälsoeffekter som ett varmare klimat medför kan oron över klimatförändringen orsaka ångest och rentav depression. Känslan av hopplöshet är förlamande. Därför är det viktigt att vi alla upplever att vi kan påverka och anpassa oss till klimatförändringen, säger verksamhetsledaren för Föreningen för Mental Hälsa Sari Aalto-Matturi.

Kampanjens webbsidor: ilmastonmuutoshaltuun.fi (på finska)

Ytterligare information:
Saara Lilja-Rothsten, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2060, fornamn.efternamn@mmm.fi
Essi Lahti, kampanjens projektchef, Tapio Oy, tfn 050 467 9871, fornamn.efternamn@tapio.fi
Tiina Rintanen, kampanjens marknadsplanerare, Tapio Oy, tfn 040 506 1162, fornamn.efternamn@tapio.fi

Klimatförändring Natur och klimat