Hyppää sisältöön
Media

Maa- ja metsätalousministeriön ja Tapio Oy:n yhteistiedote
Kansalaisille suunnattu viestintäkampanja ilmastonmuutokseen sopeutumisen keinoista käynnistyy tänään

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 8.10.2018 9.26
Tiedote

Ilmastonmuutos vaikuttaa monella tavalla meidän arkeemme. Tänään käynnistyvän Ilmastonmuutos haltuun – Ennakoi, varaudu, sopeudu -viestintäkampanjan tavoitteena on jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta sekä innostaa ja herätellä kansalaisia kehittämään toimivia ratkaisuja ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin. Kampanja näkyy tulevalla viikolla laajasti sosiaalisessa mediassa tunnuksilla #ilmastonmuutoshaltuun ja #hyvänsäänaikana.

Kulunut vuosi sään ääri-ilmiöineen on tuonut ilmastonmuutoksen vaikutukset selvästi kaikkien nähtäville. Kansainvälisen ilmastopaneeli IPCC:n tuore raportti osoittaa, että meidän on kaikin tavoin pyrittävä hillitsemään ilmaston lämpenemistä. Samalla meidän on kuitenkin myös löydettävä parhaat keinot varautua ja sopeutua esimerkiksi helteisiin ja kuivuuteen sekä rankkasateisiin, tulviin, kasvaviin kosteusmääriin ja koviin tuuliin.

– Varautumistyötä tehdään monella sektorilla, mutta ilmastonmuutoksen vaikutuksiin voi varautua myös jokainen kansalainen arjen toiminnoissaan. Keskeistä on, että yhteiskunnan eri tahot päätöksentekijöistä kansalaisiin ovat tietoisia ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja keinoista varautua niihin, sanoo ilmastonmuutokseen sopeutumisen koordinoinnista Suomessa vastaava neuvotteleva virkamies Saara Lilja-Rothsten maa- ja metsätalousministeriöstä. 

Viestintäkampanja on osa Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman (2022) toteuttamista ja sen ovat suunnitelleet ja toteuttaneet maa- ja metsätalousministeriö, Tapio Oy ja lukuisat kansalais- ja muut järjestöt yhdessä. Taustamateriaalien koostamisessa on hyödynnetty syyskuussa julkaistua kansallista arviota Suomeen kohdistuvista sää- ja ilmastoriskeistä sekä järjestöjen omia materiaaleja.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset koskettavat kaikkia

Ilmastonmuutoksen vaikutukset koskevat kaikkia yhteiskunnan alueita ja siksi yhteinen viestintäkampanja on kerännyt ympärilleen laajan verkoston aiheesta kiinnostuneita. Kampanjaan osallistuvat järjestöt viestivät tulevan viikon aikana ilmastonmuutokseen varautumisesta ja sopeutumisesta kukin omista näkökulmistaan.

Kampanjassa ovat mukana muun muassa Finanssiala, Hengitysliitto, Hyötykasviyhdistys, Kansalaisareena, Kuluttajaliitto, Luonto-Liitto, Maa- ja kotitalousnaiset, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Marttaliitto, Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto, ProAgria, Suomen 4H-liitto, Suomen Mehiläishoitajain Liitto, Suomen metsäkeskus, Suomen Metsäyhdistys, Suomen Mielenterveysseura, Suomen Omakotiliitto, Suomen Partiolaiset, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK, Suomen Punainen Risti, Viherympäristöliitto ja WWF Suomi.

Esimerkiksi Suomen Omakotiliitto antaa kampanjassa vinkkejä kotien rakentamiseen ja kunnostukseen ja Viherympäristöliitto pihojen suunnitteluun ja viherrakentamiseen. Suomen Partiolaisten viesteissä korostuu puolestaan vastuunotto elinympäristöstä ja sen säilymisestä tuleville sukupolville. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK:lle varautumisasiat ovat taas muutenkin tärkeitä.

–Muuttuva ilmasto tarkoittaa muutoksia myös pelastustoimelle. Kokonaisvaltainen varautuminen edistää tehokasta sopeutumista – ja toisinpäin. Haluamme tarjota kampanjassa käytännöllisiä ohjeita jokaisen yksilön omatoimiseen varautumiseen, sanoo johtaja Karim Peltonen SPEK:stä. 

–Ilmastonmuutos vaikuttaa tutkitusti myös mielenterveyteen. Ilmaston lämpenemisen suorien terveysvaikutusten lisäksi huoli ilmastonmuutoksesta voi aiheuttaa ahdistusta, jopa masennusta. Toivottomuuden tunne lamauttaa. Siksi on tärkeää, että me itse kukin voisimme kokea pystyvämme sekä vaikuttamaan ilmastonmuutokseen että sopeutumaan siihen, sanoo puolestaan kampanjassa mukana olevan Mielenterveysseuran toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi.

Ota #ilmastonmuutoshaltuun – #hyvänsäänaikana!

Kampanjaviikkoa ja sen jälkeistä viestintää varten on käytettävissä Tussitaikureiden toteuttama ilmastonmuutoksen vaikutuksiin johdatteleva piirrosvideo (1:51 min), ja kampanjasivustolta on ladattavissa myös videoon pohjautuvia piirroskuvia.

Videon teemojen ympärille on koottu tiiviit tietopaketit ilmastonmuutoksen vaikutuksista sekä toimintavinkkejä sopeutumiseen. Teemat ovat asuminen, piha ja puutarha, terveys, luonto ja vapaa-aika sekä häiriötilanteet.

Kampanjasivustolta löytyy myös asiantuntijapankki, joka koostuu Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman (2022) seurantaryhmän jäsenistä.

Muutkin kuin edellä luetellut järjestöt ja kaikki aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita hyödyntämään kampanjamateriaaleja ja viestimään aiheesta! Kampanjaan voi edelleen ilmoittautua mukaan.

Kampanjasivusto: ilmastonmuutoshaltuun.fi   
Kampanjamateriaalit ja vinkkejä niiden hyödyntämiseen

Lisätietoja:
Saara Lilja-Rothsten, neuvotteleva virkamies, MMM, p. 029 516 2060, etunimi.sukunimi@mmm.fi
Essi Lahti, kampanjan projektipäällikkö, Tapio Oy, p. 050 467 9871, etunimi.sukunimi@tapio.fi
Tiina Rintanen, kampanjan markkinointisuunnittelija, Tapio Oy, p. 040 506 1162, etunimi.sukunimi@tapio.fi
 

Ilmastonmuutos Luonto ja ilmasto