Hoppa till innehåll
Media

Klimatprogrammet för lantbruk - steg mot klimatvänligare mat

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 20.11.2014 10.19
Pressmeddelande -

Det finska hållbara matsystemet grundar sig på en lönsam livsmedelsproduktion och ansvarsfull konsumtion. Jord- och skogsbruksministeriet publicerade i dag ett klimatprogram för lantbruk ”Askeleita kohti ilmastoystävällistä ruokaa” (Steg mot klimatvänligare mat).

Programmet sammanställer de nyaste forskningsresultaten om klimatfrågor inom matproduktionen och -konsumtionen ur en synvinkel som har att göra med anpassning till och begränsning av klimatförändringar.

- Klimatprogrammets mål är att förbättra det finska matsystemets hållbarhet. Programmet är ett viktigt verktyg i kampen mot klimatförändringar, säger jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo.

Åtta steg mot klimatvänlig mat

Klimatförändringar påverkar odlingsförhållanden världen över. Ett föränderligt klimat innebär också nya möjligheter för matsystemet. För att kunna ta vara på möjligheterna behövs det dock aktiva insatser. Klimatprogrammet identifierar åtta viktigaste åtgärder som förbättrar matproduktionens och –konsumtionens anpassning till klimatförändringar eller begränsar dem:

1. bindning av kol i jordmånen
2. insatser i samband med att använda torvmarker
3. växtförädling
4. växtskydd och djurhälsa samt bekämpning av spridning av invasiva främmande arter
5. gödselhantering och kvävegödsling
6. energieffektivitet samt alstring och förbrukning av förnybar energi
7. minskning av matspill i hela matsystemet
8. kostförändringar i en mer vegetarisk riktning

Vissa av dessa åtgärder främjas redan genom bl.a. landsbygdens utvecklingsprogram. En del är sådana som de olika matsystemaktörerna borde dryfta. Många av åtgärderna är kopplade till varandra. Till exempel genom att förbättra gödselhanteringen kan man öka produktionen av förnybar energi på gårdar. Anpassningen till klimatförändringar bidrar också ofta till begränsningen av ändringarna.

– Det nya övergripande tänkesättet för oss mot en klimatvänlig mat, säger minister Orpo.

Ytterligare upplysningar:
Hanna Mattila, överinspektör, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 401, förnamn.efternamn@mmm.fi