Hoppa till innehåll
Media

Kommersiellt fiske efter lax fortsätter i Finlands havsområden, i Östersjöns centralbassäng ska laxfiske dock förbjudas

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 12.10.2021 15.29 | Publicerad på svenska 13.10.2021 kl. 15.55
Pressmeddelande

Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske som i går sammanträdde i Luxemburg kom fram till ett beslut om Östersjöns fiskekvoter. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä är nöjd med beslutet.

”Beslutet ligger i linje med principerna för EU:s gemensamma fiskeripolitik och Finlands mål. Särskilt belåten är jag över att Östersjölaxens tillstånd kommer att förbättras ytterligare. Rådet beslutade förbjuda kommersiellt laxfiske i Östersjöns centralbassäng och även fritidsfisket kommer att begränsas i centralbassängen. På detta sätt kan allt fler laxar ta sig till Finlands kustvatten och älvar”, säger minister Jari Leppä.

Laxkvoterna på Egentliga Östersjön och i Bottniska viken minskas med 32 procent till 63 811 laxar, men kommissionen och de övriga Östersjöstaterna menade att Finland lyckats reglera laxfisket väl och  godkände en mekanism genom vilken Finlands kvotnivå ska uppfyllas. Det ser ut att laxfisket kommer att fortsätta så gott som förr vid den finländska kusten.

I enlighet med de vetenskapliga råden ville Finland också förbjuda fritidsfiske i Östersjöns centralbassäng för att skydda den försvagade vilda laxen. Till denna del var beslutet inte förenligt med Finlands mål. I fortsättningen får en fiskare trollingfiska en lax med bortskuren fettfena per dag, även i Finlands havsområden. I vilket fall som helst kommer fångster av vild lax med stor sannolikhet att minska betydligt.

Fiskekvoten för strömming i Östersjöns centralbassäng skars ner med 45 procent, vilket betydligt påverkar de finska fartygens fiskemöjligheter. Samtidigt kommer Finlands trålfiskemöjligheter att förbättras avsevärt i Bottniska viken, där kvoten genast från ingången av året är betydligt större än under tidigare år. Också vassbukskvoten är 18 procent större än tidigare.

”I det stora hela är jag nöjd med beslutet. Det är väldigt ansvarsfullt och hjälper oss att på bästa möjliga sätt bidra till fiskbeståndens livskraft och fiskerinäringens framtid”, säger minister Leppä.

Ytterligare information:
Risto Lampinen, enhetschef, tfn +358 295 162458

Fiskemöjligheterna i Östersjön 2022
Östersjön:                                              EU TAC 2022 och förändring 
Strömming i Bottniska viken                 111 345 (-5 %)
Strömming i centralbassängen               53 653 (-45 %)
Strömming i de västra delarna                     788 (-50 %)
Strömming i Rigabukten                         47 697 (21 %) 
Vassbuk                                                 251 943 (13 %)
Lax i centralbassängen/Bottniska viken   63 811 (-32 %)
Lax i Finska viken                                       9 455 (6 %) 
Torsk i de östra delarna                                595 (0 %)
Torsk i de västra delarna                               489 (-88 %)
Rödspätta                                                   9 050 (25 %)


 

EU och internationella frågor Fiskar Jari Leppä