Hoppa till innehåll
Media

Kompensationsersättning kan sökas och förbindelser om ekologisk produktion ingås, miljöförbindelser förlängs med ett år på nuvarande villkor

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 4.2.2022 9.57 | Publicerad på svenska 10.2.2022 kl. 9.21
Pressmeddelande

Den 3 februari 2022 godkände statsrådet förordningar som gäller miljöfrågor inom jordbruket. Det innebär bland annat att förbindelser om ekologisk produktion och om ekologisk husdjursproduktion kan ingås och kompensationsersättning sökas.

Jordbrukare får 2022 ingå nya förbindelser om ekologisk produktion och om ekologisk husdjursproduktion. Nya förbindelser om miljöersättning kan inte ingås. För gällande förbindelser om ekologisk produktion, ekologisk husdjursproduktion och miljöersättning går det att ansöka om förlängning av förbindelsens giltighetstid med ett år.

På grund av knappa anslag kan nya miljöavtal ingås 2022 i begränsad utsträckning. De miljöavtal som är möjliga att ingå är avtal om skötsel av våtmarker, avtal om skötsel av landsbygdsnaturens mångfald och landskapet samt avtal om upprätthållande av ursprungssorter. Giltighetstiden för miljöavtal, avtal om upprätthållande av ursprungssorter och avtal om bevarande av växt- och husdjursgenetiska resurser kan förlängas med ett år.

Förutom jordbrukare kan även registrerade föreningar ingå avtal om skötsel av våtmarker och avtal om skötsel av landsbygdsnaturens mångfald och landskapet. Avtal om skötsel av våtmarker kan också ingås av vattenrättsliga sammanslutningar. Ersättning för icke-produktiva investeringar beviljas för nya våtmarksinvesteringar.

Till gällande förbindelser om miljöersättning och förbindelser om ekologisk produktion eller ekologisk husdjursproduktion kan fogas åkerarealer som inte berättigar till ersättning men som ingår i en nyskiftesplan. Den areal som fogas till förbindelsen kan vara högst fem hektar eller i fråga om små gårdar högst en hektar. Till förbindelser om ekologisk produktion eller ekologisk husdjursproduktion kan dessutom fogas areal som uppfyller villkoren och till förbindelser om miljöersättning ersättningsberättigande areal som den som ingått förbindelsen har uppgett i stödansökan 2021. Trots att det inte är möjligt att ingå nya miljöförbindelser, kan en förbindelse dock delas eller överföras till någon annan vid till exempel generationsväxlingar.

Stödsystemen baserar sig på programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014– 2020. De senaste ändringarna i programmet godkändes av kommissionen den 14 april 2021. 

Statsrådets förordning finns här

Mer information:

Riikka Knaapi, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 356
Suvi Ruuska, konsultativ tjänsteman, tfn 040 839 6599