Hoppa till innehåll
Media

Konsumenter får snart mer information om oförpackade livsmedel

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 23.10.2014 10.56
Pressmeddelande -

Från och med nästa vår måste konsumenter få mer information om oförpackade livsmedel som storkör och affärer säljer. Jord- och skogsbruksministeriets förordning (834/2014) som handlar om att lämna livsmedelsinformation till konsumenterna om oförpackade livsmedel och storköksmåltider på en detaljhandelsplats eller ett serveringsställe börjar gälla 1.4.2015.

Hittills har livsmedelslagstiftningen innehållit rätt få bestämmelser om information som ska lämnas om livsmedel som inte är färdigförpackade. Om livsmedel som man serverar till konsumenter på serveringsställen har det inte alls funnits några bestämmelser.

Lagstiftningsrådet Anne Haikonen vid jord- och skogsbruksministeriet berättar att man har sett på den information som den nya förordningen kräver om oförpackade livsmedel med hänsyn till risker.

– Målet är att se till att konsumentinformationen är tillräcklig och att konsumentskyddet ligger på en hög nivå. Samtidigt ser man till att livsmedelsföretagarna kan uppfylla kraven utan något oskäligt administrativt arbete och att det går att övervaka att kraven uppfylls, säger Anne Haikonen.

Information om ingredienser i livsmedel väsentlig i detaljhandel

På en detaljhandelsplats ska ges följande information om livsmedel som inte är färdigförpackade: allergi- och intoleransframkallande ämnen, livsmedlets namn, ingredienser och ursprungsland på samma sätt som om förpackade livsmedel samt nödvändiga bruks- och förvaringsanvisningar. Vidare ska man informera om fett- och salthalten i ostar, korvar och uppskurna köttprodukter samt om salthalten i matbröd.

– Dessa är viktiga uppgifter och om de saknas kan det vilseleda konsumenter när det gäller livsmedlens sammansättning och andra egenskaper, säger Haikonen.

Enligt Haikonen vill konsumenterna veta mer om matens väg till tallriken. Skyldigheten att ange ursprungslandet utvidgas stegvis i EU-lagstiftningen. Ursprungsmärkningar av färdigpackat färskt gris-, får-, get- och fjäderfäkött är obligatoriska från den 1 april 2015 framåt. Ursprungslandet för oförpackat färskt kött ska anges på samma sätt också i fortsättningen.

Enligt Haikonen är det komplicerat att bestämma näringsinnehållet i ett livsmedel. – Därför är det motiverat att om näringsinnehållet i oförpackade livsmedel krävs endast den information som är väsentligast med tanke på folkhälsan.

Storkök behöver tills vidare inte ange köttets ursprung

Kraven på märkning av oförpackad mat på ett serveringsställe är inte helt likadana som på en detaljförsäljningsplats. Den information som konsumenten måste få i storkök gäller allergi- och intoleransframkallande ämnen, livsmedlets namn och ursprungsland på samma sätt som när det rör sig om förpackade livsmedel.

– Eftersom det kött som storkök serverar är en måltidsingrediens, behöver serveringsstället tills vidare inte ange köttes ursprungsland, berättar Haikonen.

Om kraven på information är omfattande, leder detta sannolikt till att storkök börjar tillreda likformade portioner och använda färdiga eller halvfärdiga råvaror. – Det är inte en önskvärd utveckling.
Informationen om oförpackade livsmedel ska i princip vara skriftlig. Den kan också ges muntligt förutsatt att man informerar konsumenten tydligt att informationen på begäran lämnas också i skriftlig form.

EU:s förordning om tillhandahållande av livsmedelsinformation (EU) nr 1169/2011 omfattar alla för slutkonsumenter avsedda livsmedel. Kraven i förordningen börjar tillämpas i december 2014. Förordningen innehåller dock bestämmelser endast om färdigförpackade livsmedel; vilka uppgifter ska man ge och på vilket sätt. Bestämmelser om information om oförpackade livsmedel och livsmedel som serveras i storkök måste utfärdas på nationell nivå.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Anne Haikonen, tfn 0295 16 2438
förnamn.efternamn@mmm.fi