Hoppa till innehåll
Media

Kuusinkijoki i Kuusamo befrias från vattenkraft – Den hotade insjööringen går mot en ljus framtid

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 4.3.2021 14.30 | Publicerad på svenska 5.3.2021 kl. 11.07
Pressmeddelande
Hannu Ruotsalainen, Jari Leppä ja Matti Aikio iloitsivat hankkeen etenemisestä Helsingissä, Vanhankaupunginlahdella.

Myllykoski vattenkraftverk upphör med sin verksamhet vid älven Kuusinkijoki i Kuusamo, vilket innebär att den hotade insjööringen fritt kan vandra ut i stora strömmande vattendrag och insjöområden. En bindande avsiktsförklaring undertecknades i Helsingfors den 4 mars 2021. Kraftverket har varit den enda dammkonstruktionen i denna stora vattendragshelhet. Koskienergia Koskivoima Oy säljer sitt kraftverk till föreningen Kuusinkijoki kuntoon ry.

Projektet för att lägga ner kraftverksverksamheten stöds av jord- och skogsbruksministeriets program för vandringsfisk (NOUSU), som förbättrar tillståndet hos vandringsfisk och hotade fiskbestånd i olika delar av landet. NOUSU-programmet förverkligar målet för statsminister Sanna Marins regering om att återställa bestånd av vandringsfisk och trygga den biologiska mångfalden, och fortsätter det spetsprojekt som inleddes under förra regeringsperioden.

– Då de strömmande vattendragen öppnas för vandringsfisk stärker det både fiskbestånden och den regionala livskraften. För NOUSU-programmet är Kuusinkijoki en verklig pärla, som effektivt främjar den hotade insjööringens bestånd och också gynnar turistbranschen i området. Den lokala föreningen har drivit projektet framåt på ett exemplariskt effektivt sätt och Koskienergia Oy förtjänar ett stort tack för att ha lagt ner kraftverksverksamheten i Myllykoski, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Efter att kraftverksverksamheten har avslutats leds vattnet tillbaka till Piilijoki, som hittills varit torr, varefter öringarna kan vandra från Kuusinkijokis huvudfåra ända till källflödena. Kuusinkijoki är en av Kuusamos tre berömda öringälvar. De två andra är Kitkajoki och Oulankajoki. Dessa tre flyter samman på den ryska sidan och rinner ut i Paanajärvi, där vattenvägen fortsätter till insjööringens omfattande födosöksområden i Pääjärvi.

– Kuusamo är en naturstad med fina älvar. Kraftverket har dock hindrat fiskarnas vandring, vilket har lett till att öringbeståndet har minskat under de senaste åren. Projektet frigör 50 kilometer lekområden, vilket har en enorm betydelse för den hotade insjööringen. Jag vill tacka Kuusamo stad, NOUSU-programmet, Koskienergia och alla som har bidragit till att driva detta framåt, säger Matti Aikio, ordförande för Kuusinkijoki kuntoon ry.

– Koskienergia har tidigare haft egna projekt för att förbättra levnadsförhållandena för vandringsfiskarna i Kuusinkijoki, men av en eller annan orsak har de inte framskridit. Kuusinkijoki kuntoon ry:s mål uppfyller också målen för de tidigare projekten, så vi beslutade att avstå från Myllykoski kraftverk. Vi fortsätter med de miljöprojekt som gäller våra andra kraftverk, säger Hannu Ruotsalainen, verkställande direktör för Koskienergia Koskivoima.  

– Potentialen i Kuusinkijoki vattendragsområde är enorm. Efter inlösningen av kraftverket följer en frigöring och restaurering av den gamla älvfåran, varefter en mångfaldig och riklig öringpopulation kan återställas i Kuusinkijokis övre lopp. För att öringbeståndet ska kunna återställas krävs det att dammen rivs, men också bland annat hållbara fiskearrangemang och ett smidigt gränsvattensamarbete med Ryssland, säger Matti Vaittinen, koordinator för NOUSU-programmet.

Staten har förbundit sig att finansiera 50 procent av köpesumman för kraftverket. Det slutliga genomförandet av köpet förutsätter därför att den lokala organisationen under 2021 kan samla in hälften av köpesumman från andra källor. Penninginsamlingen är en enorm uppgift som Kuusamo stad, Ilkka Herlin och Miikka Kiprusoff redan har förbundit sig till. WWF har å sin sida lovat att delfinansiera restaureringsfasen, som inleds efter att kraftverket lösts in.

Ytterligare information:
Matti Vaittinen, projektkoordinator, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 106, matti.vaittinen(at)mmm.fi

Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868, teppo.sakkinen(a)tem.fi
Jarno Turunen, fiskeribiolog, Närings- trafik- och miljöcentralen i Lappland, tfn 029 503 7058, jarno.turunen(at)ely-keskus.fi

Matti Aikio, ordförande, Kuusinkijoki Kuntoon ry, tfn 0400 354 540

Hannu Ruotsalainen, verkställande direktör, Koskienergia Koskivoima Oy, tfn 040 708 2165, hannu.ruotsalainen(at)koskienergia.fi 
 

Fiskar Jari Leppä Natur och klimat