Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Lampaiden hyvä eläintautitilanne vähentää tilojen byrokratiaa

Maa- ja metsätalousministeriö
29.8.2016 14.19
Tiedote

Euroopan unioni on myöntänyt Suomelle mitättömän alhaisen riskin luokituksen scrapie-taudille. Scrapie on lampailla ja vuohilla esiintyvä, hitaasti etenevä keskushermoston tauti, joka johtaa aivokudoksen rappeutumiseen ja sairastuneen eläimen kuolemaan. Ei ole näyttöä, että scrapie tarttuisi ihmiseen. Komission asetus tulee voimaan 8.9.2016.

Luokituksen myötä vapaaehtoinen scrapie-terveysvalvonta ei ole enää tarpeellista. Lampaiden ja vuohien pitopaikoille ei myöskään tehdä terveysluokkapäätöksiä. Vapaaehtoista scrapie -valvontaa toteuttavien pitopaikkojen ei tarvitse erota valvonnasta. Kaikki pitopaikat ovat oikeutettuja viemään lampaita, vuohia ja niiden sukusoluja muihin Euroopan unionin jäsenvaltioihin, jos muut vientiehdot täyttyvät. Myös Ruotsi sai alhaisen riskin luokituksen, joten lampaiden, vuohien ja niiden sukusolujen tuonti Ruotsista helpottuu.

Scrapie-tautia pitää kuitenkin seurata myös jatkossa, jotta Suomi säilyttää myönnetyn luokituksen. Seurantaa tehdään tutkimalla, löytyykö yli 18 kuukauden ikäisistä, raatokeräilyalueelta kerätyistä lampaiden ja vuohien raadoista scrapieta. Lisäksi näytteitä on edelleen tärkeää saada raatokeräilyalueen ulkopuolelta, vaikka vapaaehtoinen scrapie-terveysvalvonta lopetetaan.

Maa- ja metsätalousminiteriö on ehdottanut kesällä lausunnolla olleella asetusehdotuksellaan säädettäväksi vähintään 50 uuhta tai kuttua pitävien, raatokeräilyalueen ulkopuolella sijaitsevien tilojen velvoitteesta toimittaa näyte Elintarviketurvallisuusvirastoon vähintään yhdestä vuoden aikana kuolleesta tai lopetetusta yli 18 kuukauden ikäisestä lampaasta tai vuohesta. Tarkemmat ohjeet näytteiden lähettämisestä julkaistaan Eviran internetsivuilla. Scrapie-epäilystä tulee koko maassa jatkossakin aina ilmoittaa virkaeläinlääkärille. 

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Kajsa Hakulin, maa- ja metsätalousministeriö, kajsa.hakulin(at)mmm.fi, p. 0295 162 361
ylitarkastaja Miia Kauremaa, Evira, miia.kauremaa(at)evira.fi, p. 0400 318 510

komission asetus
maa- ja metsätalousministeriön ehdotus
 

EU ja kansainväliset asiat Eläimet ja kasvit Tuotantoeläimet norminpurku