Hoppa till innehåll
Media

Lantbruksföretagare intresserade av trafikbiogas - låga antalet biogasfordon en flaskhals

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 23.4.2018 14.45 | Publicerad på svenska 24.4.2018 kl. 10.08
Pressmeddelande
Kuva: Lasse Lecklin, maaseutuverkosto

Jord- och skogsbruksministeriet har utrett gårdarnas möjligheter att producera och sälja trafikbiogas. Företagare är intresserade av att producera och distribuera biogas, men antalet biogasfordon är så lågt att biogasanvändningen ökar långsamt.

I utredningen ingår flera förslag till att slopa byråkrati och förbättra verksamhetsförutsättningarna särskilt för små biogasanläggningar. Utredningen omfattade i synnerhet produktion av biogas för trafik och gårdarnas arbetsmaskiner samt biogasanläggningar som använder biomassa från jordbrukets och livsmedelsindustrins restströmmar som råvara.

- Utredningen ger vid handen att lantbruksföretagare och andra aktörer inom biogasbranschen är intresserade av trafikbiogas som en ny driftsinriktning och som ett sätt att höja självförsörjningsgraden på energi. Samtidigt visade det sig också att finansierings- och tillståndsprocesserna måste förbättras ytterligare. Myndighetssamarbetet och informationen till aktörerna måste ökas, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

- Det ser ut att det låga antalet biogasfordon är orsaken till att biogasmarknaden inte växer.  Verksamhetsförutsättningarna för gamla och nya anläggningar ska stärkas ytterligare genom åtgärder som ökar antalet biogasdrivna fordon och arbetsmaskiner, säger biogasexperten Erkki Rautio som tagit fram utredningen.

Utgångspunkterna för en ökad användning av biogas är goda i Finland. Det finns gott om biomassor som lämpar sig för rötning över hela landet. Potentialen är störst i jordbrukets biomassor och avfallsbaserade restströmmar.

Utredningen genomfördes med hjälp av intervjuer med företagare som nyss hade börjat bygga en anläggning för produktion av trafikbiogas samt med andra experter inom biogasbranschen. Under intervjuerna diskuterades byggande av biogasanläggningar samt produktion och distribution av biogas med tanke på såväl tillstånd, finansiering, riskbedömning som geografiskt läge. Information och synpunkter samlades in bland annat om god praxis och biogasprojektens flaskhalsar.

Utredningen kompletterar regeringens spetsprojekt för återvinning av näringsämnen som bland annat ska hjälpa att använda de rötrester som bildas vid rötning som gödselmedel. Utredningen stödjer också den nationella energi- och klimatstrategin som bland annat siktar till att utnyttja biogaspotentialen i jordbrukets biomassor på ett bättre sätt. Regeringen främjar användningen av trafikbiogas bland annat genom att uppmuntra omvandling av personbilar och traktorer till gasdrift. 

Jord- och skogsbruksministeriet har därtill höjt stödnivån för investeringar i gårdarnas biogasanläggningar. Distributionsnätet för biogas utvidgas och trafikanvändningen visar uppåt. I början av 2018 har till exempel 295 gasdrivna personbilar genomgått första registrering när totalantalet 2016 var 165 bilar.

Ytterligare information:

Risto Lahti, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 565 0424, fornamn.efternamn@mmm.fi

Veli-Pekka Reskola, överinspektör, tfn 0295 16 2193, fornamn.efternamn@mmm.fi

Erkki Rautio, utredare, tfn 040 541 2131

Bioekonomi Forskning och utveckling Jari Leppä Landsbygd Mat och jordbruk Natur och klimat