Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Mjölkproducenter får höjt nordligt stöd under resten av året

Jord- och skogsbruksministeriet
10.8.2017 15.22
Pressmeddelande

Regeringen fastställde i dag beloppet av nordligt stöd som betalas ut till mjölkproducenter för produktionen i september-december 2017. I området för det nordliga stödet ska producenterna från och med september få sammanlagt 1,2 cent per liter mer än i början av året.

Genom den nu godkända ändringen av förordningen höjs den ursprungliga stödnivån för september-december med 0,7 cent per liter. Detta komplement till stödet är en av åtgärderna för att lindra jordbrukets lönsamhetskris.

På grund av störningarna på EU-marknaden och särskilt på grund av den avstannade Rysslandsexporten av mejeriprodukter har mjölkproducenterna befunnit sig i svårigheter i flera års tid. I samband med fastställandet av de nationella stöden 2017 i januari beslutade regeringen att när det gäller det nordliga stödet kommer fokusen att ligga mer på slutårets produktion. Därför blev stödet då för september-december 0,5 cent per liter högre än stödet för januari-augusti. Orsaken till graderingen var programmet för ett anpassningsstöd till mjölkproducenter som ska skapa balans på marknaden och uppmuntra producenterna att på frivillig väg minska produktionen. 

Den i dag godkända ändringen av förordningen kompletterar stödet för produktionen under tiden september-december med 0,7 cent per liter, dvs. med sammanlagt ca fyra miljoner euro. Orsaken till ändringen är att lönsamheten inte ännu heller är återställd efter de senaste årens marknadsstörningar. 

- I detta svåra läge är det viktigt att vi på alla sätt bevarar produktionsförutsättningarna och hjälper producenterna att orka med arbetet, poängterar avdelningschef Minna-Mari Kaila på jord- och skogsbruksministeriet.

Kaila tror att marknadsläget kommer att förbättras klart i något skede, men kostnadstrycket i produktionen är fortfarande väldigt stort.

Kompletteringen av det nordliga stödet har på samma sätt som de övriga nationella stöden och krisåtgärderna beretts i nära samarbete med producentorganisationerna, dvs. MTK och SLC. De olika stödinstrument som gäller för mjölkproduktionen bildar en så balanserad helhet mellan området för det nordliga stödet och området för stödet till Södra Finland.

Totalbeloppet av det nordliga stödet till mjölkproducenter 2017 uppgår nu till 165,2 miljoner euro.  Stödbeloppet växer med drygt två procent. De slutliga stödnivåerna 2017 fastställs som vanligt efter årsskiftet när man fått slutlig information om den mjölkkvantitet som producenterna producerat under hela året i området för nordligt stöd.

Ytterligare information

Martti Patjas, konsultativ tjänsteman, tfn  0295 162 474

Juha Vanhatalo, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 16 2347

Pekka Pihamaa, lantbruksekonom, tfn 0295 16 2289

[email protected]

Mat och jordbruk