Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Maidontuotannon pohjoista tukea korotetaan loppuvuodelle 2017

Maa- ja metsätalousministeriö
10.8.2017 15.22
Tiedote

Hallitus vahvisti tänään syys–joulukuun 2017 maidontuotannolle maksettavan pohjoisen tuen määrän. Tukea korotetaan syyskuusta alkaen alkuvuoden 2017 tasosta yhteensä 1,2 sentillä litralta pohjoisen tuen alueella.

Nyt päätetyllä asetusmuutoksella täydennetään alkuperäistä syys-joulukuulle päätettyä tukitasoa 0,7 sentillä litralta. Tämä tuen täydennys on osa maatalouden kannattavuuskriisiin kohdennettuja toimenpiteitä.

Maidontuottajat ovat olleet vaikeuksissa useamman vuoden ajan EU-markkinahäiriöiden ja Suomessa erityisesti maitotuotteiden Venäjän-viennin pysähtymisen vuoksi. Kun hallitus vahvisti viime tammikuussa vuoden 2017 kansalliset tuet, maidon pohjoisen tuen kokonaismäärä päätettiin painottaa hieman voimakkaammin loppuvuoden tuotannolle. Syys-joulukuun tukitaso asetettiin tällöin 0,5 senttiä litralta korkeammaksi kuin tammi-elokuun tuotannolle maksettava tuki. Syynä tuen porrastukseen oli alkuvuoden 2017 ajan toteutettu maidontuotannon mukautustukiohjelma, jolla edistettiin tuotannon vapaaehtoista vähentämistä ja markkinoiden tasapainottamista.

Tänään vahvistetulla asetusmuutoksella syys-joulukuun tuotannolle maksettavaa tukea täydennetään 0,7 sentillä litralta eli yhteensä noin neljällä miljoonalla eurolla. Syynä tähän muutokseen on se, ettei tuotannon kannattavuus ole vieläkään toipunut viime vuosien markkinahäiriöistä.

– Tässä vaikeassa tilanteessa on tärkeää ylläpitää tuotantoedellytyksiä ja tuottajien jaksamista kaikin keinoin, painottaa osastopäällikkö Minna-Mari Kaila maa- ja metsätalousministeriöstä.

Kaila odottaa maitoalan markkinatilanteen jossain vaiheessa paranevan selvästi Suomessakin, mutta kustannuspaine on tuotannossa edelleen hyvin ankara.

Nyt päätetty pohjoisen tuen täydentäminen loppuvuodelle on muiden kansallisten tukien ja kriisitoimenpiteiden tapaan valmisteltu tiiviissä yhteistyössä tuottajajärjestöjen eli MTK:n ja SLC:n kanssa. Maidontuotantoon kohdistuvat eri tukivälineet muodostavat tässä tilanteessa Etelä-Suomen ja pohjoisen tuen alueen välillä mahdollisimman tasapainoisen kokonaisuuden.

Maidon pohjoisen tuen kokonaismääräksi vuodelle 2017 vahvistettiin nyt 165,2 miljoonaa euroa. Tuen määrä kasvaa muutoksen myötä hieman yli kahdella prosentilla. Tuen lopulliset tukitasot vuodelle 2017 tarkennetaan normaaliin tapaan vuodenvaihteen jälkeen, kun koko vuoden aikana tuotetut maitomäärät pohjoisen tuen alueella ovat selvillä.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä

neuvotteleva virkamies Martti Patjas, p. 0295 16 2474

vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347

maatalousekonomisti Pekka Pihamaa p. 0295 16 2289

[email protected]

Ruoka ja maatalous