Hoppa till innehåll
Media

Ministeriet bjuder in forskare för att diskutera skogsskydd och skogsbruk

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 22.2.2007 8.51
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja anser att den finska skogsforskningen har fel inriktning och skadar Finlands rykte i världen som ett land som bedriver ett hållbart skogsbruk. I början av februari fick ministern ett öppet brev från finska forskare i vilket de vädjade om bevarandet av naturskogarna. Korkeaoja bjuder in de forskare som undertecknade brevet till ett samtal om skyddet av naturskogarna och skogsbruket i de statliga markerna i Skogslappland. Samtalet kommer att äga rum den 9.3.

Över hälften av skogarna i Skogslappland har redan ett omfattande skydd, och endast ungefär en fjärdedel av Lapplands skogar används för skogsbruk. Enligt miljöministeriet är skyddsområdena i Lapplands skogar sammanhängande och täcker in olika naturtyper. I synnerhet de stora vildmarksområdena i naturtillstånd skyddas av heltäckande skyddsprogram och tack vare beslut fattade av Forststyrelsen.

Enligt Korkeaoja är ett av de viktigaste områdena när det gäller skogsskydd förutom Lappland södra Finland, där skyddet ska utvecklas med hjälp av METSO-programmet. Korkeaoja anser att det även ur demokratisk synpunkt är viktigt att forskarna ställer extra krav på skydd av ett landskap vars område till största delen redan är skyddat och vars befolkning även vill försörja sig på skogsbruk. Med tanke på områdets yta är det fullt möjligt att förena olika näringsverksamheter och ett ekologiskt synsätt i Lappland, om man är beredd att göra det.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
Specialmedarbetare Jouni Lind, tfn (09) 160 533 02, 050 521 3305
Avdelningschef Aarne Reunala, tfn (09) 160 53350, 040 043 7222

Juha Korkeaoja