Hoppa till innehåll
Media

Minister Leppä: Regeringen satsar på skogarnas tillväxt – stöd för gödsling med aska

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 4.2.2020 11.32
Pressmeddelande

Regeringen, som sammanträdde till ett klimatseminarium i Nordsjö i Helsingfors, vill stärka kolsänkan inom markanvändningssektorn. För att stödja detta mål fastställde regeringen att skogarnas tillväxt ska främjas genom stöd för gödsling med aska och en lag om beskogning.

Regeringen ställde som mål att vidta åtgärder enligt regeringsprogrammet för att före 2035 stärka koldioxidbindningen inom markanvändningssektorn med minst 3 miljoner ton koldioxid i förhållande till de nuvarande åtgärderna.

”Vi kan öka koldioxidbindningen avsevärt genom att stärka skogarnas tillväxt. Därför utvidgar vi tillfälligt stödet för askgödsling. Det är skäl för skogsägarna att snabbt ta vara på den här möjligheten”, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Gödsling med aska lämpar sig särskilt väl för torvmarker och den har många fördelar med tanke på skogsvården, miljön och klimatet. Användningen av aska förbättrar torvmarkernas vattenbalans och minskar behovet av iståndsättningsdikning. Den tillväxtfrämjande effekt som gödslingen har i torvmarksskogar kan synas i tiotals år.

Aska bildas vid förbränning av biobränslen i värmeverk, och dessa förbränningsrester återvinns vanligen inte. Genom gödsling av torvmarksskogar kan trädbeståndet årligen binda en mängd koldioxid som motsvarar utsläppen från 150 000 personbilar.

Stödet för gödsling med aska utvidgas genom en förordningsändring, där kravet på att kunna påvisa trädbeståndets näringsobalans slopas. Avsikten är att stöd för askgödsling ska kunna beviljas från och med i sommar och att stödet ska gälla tills det nuvarande systemet med Kemera-stöd löper ut.

Skogarnas tillväxt kan stärkas förutom genom gödsling också bland annat genom användning av förädlat plantmaterial.

”Det viktigaste är att vårda skogarna aktivt och i rätt tid. Dessutom måste vi sörja för skogarnas hälsotillstånd”, påpekar minister Leppä.

En egen lag till stöd för beskogning

Regeringen beslutade också att bereda en lag som ska stödja beskogning. Avsikten är att den nya lagen ska träda i kraft genast vid ingången av nästa år. Med stöd av lagen kan markägaren under vissa villkor få stöd för beskogning. Propositionen är under beredning vid jord- och skogsbruksministeriet och sänds på remiss under våren.

”Målet är att börja använda i synnerhet impediment och övergivna åkrar som ny skogsmark. Åkrar som odlas aktivt och ängar med viktiga naturvärden ska inte beskogas”, säger minister Leppä.

Den uppskattade beskogningspotentialen i Finland ligger mellan 40 000 och 250 000 hektar. Ett av målen för den nationella skogsstrategin är att öka skogstillväxten från 107 miljoner kubikmeter till 115 miljoner kubikmeter före 2025.

Ytterligare information:
Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868
Marja Hilska-Aaltonen, chef för skogs- och bioenergienheten, forstråd, tfn 0295 162 447
E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@mmm.fi.

Jari Leppä Klimatförändring Mat och jordbruk Natur och klimat Skogar