Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Minister Leppä: Bestämmelserna inget hinder längre för att använda närproducerad mjölk för att baka bullar och pajer på kaféer

Jord- och skogsbruksministeriet
18.5.2017 12.14 | Publicerad på svenska 18.5.2017 kl. 14.08
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet har ändrat förordningen om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler. Den nya förordningen förenklar livsmedelslokalernas byggnadstekniska krav och kraven på personalens skyddsklädsel samt utvidgar den yrkesmässiga användningen av obehandlad mjölk och användningen av producentens egna slaktdjur. Den nya förordningen träder i kraft den 1 juni 2017.

Livsmedelslokalernas byggnadstekniska krav ska bli enklare jämfört med tidigare. 
 
- Möjligheten att tidsmässigt avskilja de olika funktionerna har beaktats bättre och t.ex. städredskap behöver inte längre förvaras i ett separat utrymme. Det räcker med att städredskapet är rent och fungerande, säger livsmedelssäkerhetsdirektör Sebastian Hielm på jord- och skogsbruksministeriet. 
 
Kravet på personalens skyddsklädsel har också lindrats. Att t.ex. använda huvudbonad när man hanterar oförpackade livsmedel beror på situationen och är inte längre alltid obligatoriskt.
 
I fortsättningen får ledarhundar för synskadade, signalhundar för hörselskadade, assistanshundar för personer med fysisk funktionsnedsättning eller andra assisterande hundar, såsom stöd- och hypohundar för personer med funktionshinder eller långtidssjukdom, följa med till en livsmedelslokals kundutrymmen. Hundarna får följa med till t.ex. mataffärernas kundutrymmen som inte är tillåtna för vanliga sällskapsdjur. Med ägarens tillåtelse har sällskapsdjur redan i fem års tid fått följa med till restauranger och kaféer.

Slakt av djur och användning av obehandlad mjölk blir enklare

En primärproduktionsföretagare kan i fortsättningen leverera sina slaktdjur till en anmäld livsmedelslokal för att slutföra slakten, förutsatt att slakten på djuren har påbörjats på primärproduktionsstället och kött och andra produkter från djuren ska användas i primärproduktionsföretagarens privathushåll. En sådan livsmedelslokal behöver inte godkänns som ett slakteri och köttet behöver inte vara kontrollerat.  
 
Obehandlad mjölk kan i fortsättningen användas för framställning av livsmedel även på de detaljförsäljningsplatser som inte ligger vid en mjölkgård, förutsatt att i framställningen ingår värmebehandling eller någon annan behandling som motsvarar pastörisering. Då ska t.ex. restauranger och kaféer få använda obehandlad mjölk för att framställa bakverk och andra uppvärmda maträtter.
 
– Bestämmelserna är inte längre något hinder för att använda närproducerad obehandlad mjölk för att baka bullar eller pajer på små kaféer. Detta är ett nytt praktiskt exempel på det avregleringsarbete som ska underlätta producenternas och företagarnas vardag och förbättra tillgången till närproducerad mat, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.
 
Ändringen av förordningen bygger på de åsikter och kommentarer som ministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio fick från producenter och andra aktörer under sina besök på olika håll i landet.
 
Mer information:
Sebastian Hielm, livsmedelssäkerhetsdirektör, tfn 050 524 5761, sebastian.hielm(at)mmm.fi
Jukka-Pekka Kataja, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 341 9934, jukka-pekka.kataja(at)mmm.fi
 

Jari Leppä Mat och jordbruk norminpurku
mat