Hoppa till innehåll
Media

Minister Tiilikainen: Faran med afrikansk svinpest ska tas på allvar

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 31.10.2016 10.36 | Publicerad på svenska 1.11.2016 kl. 9.07
Pressmeddelande

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen är bekymrad över spridningen av afrikansk svinpest (ASF). Afrikansk svinpest är en allvarlig djursjukdom som hotar svinköttsproduktionen och vildsvinen och som på ett farligt sätt spritt sig till Finlands närområden i Baltikum.

- Alla finländare som reser i Estland eller i de andra baltiska länderna ska beakta risken för afrikansk svinpest. Vildsvinsjakt i Estland bör undvikas, i synnerhet när vildsvinpopulationerna här i Finland också tål beskattning, säger Tiilikainen. 

Hela Estland och merparten av Lettland och Litauen är restriktionsområden från vilka det är förbjudet att införa vildsvinskött eller andra vildsvinsprodukter till Finland.

Arbetsplatser ska inte riskeras genom vårdslöshet

Om svinpesten sprids till Finland, orsakar det stora ekonomiska förluster för svingårdarna och hela köttindustrin när den internationella handeln stagnerar, djuren måste avlivas och gårdarna saneras.  Vårdslöshet kan enligt minister Tiilikainen leda till allvarliga påföljder.

- Vår livsmedelskedja sysselsätter tusentals människor och regeringens mål är att skapa tusentals nya arbetstillfällen i branschen. Livsmedelsexporten hamnar i svårigheter i många branscher om sjukdomen sprider sig till Finland. Vi får inte riskera våra arbetsplatser genom vårdslöshet, utan när vi reser måste vi ta livsmedelssäkerheten på allvar, understryker Tiilikainen.

Livsmedelssäkerhetsverket Evira övervakar tillsammans med Tullen och länsveterinärerna på regionförvaltningsverket i Södra Finland jaktresenärer som återvänder till Finland i avsikt att hindra att den afrikanska svinpesten sprider sig. Syftet med resenärkontrollerna är att stoppa olaglig införsel av kött och slaktkroppar från vildsvin från Estland och en stor del av Litauen och Lettland. Den intensifierade övervakningen sker i Västra hamnen i Helsingfors veckorna 44 och 45.

Mer information:
Risto Lahti, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 565 0424, risto.lahti@mmm.fi
Taina Aaltonen, biträdande avdelningschef, tfn 0295 16 2439, taina.aaltonen@mmm.fi  
Katri Levonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2385, katri.levonen@mmm.fi

Eviras pressmeddelande 31.10.2016: http://www.evira.fi/sv/djur/akutuellt/2016/evira-och-tullen-intensivovervakar-jaktresenarer-som-atervander-fran-estland/ 

Djur och växter EU och internationella frågor Kimmo Tiilikainen Mat och jordbruk Vilt