Hoppa till innehåll
Media

Minister Tiilikainen: Möjligheterna till företagande bör förstärkas i hela landet

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 28.1.2016 16.20
Pressmeddelande

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen påminner att förnyandet av ekonomin kräver satsningar i nya företag. - Möjligheterna till företagande bör förstärkas i hela landet. Landsbygden har potential, allt som nu behövs är mod att vidta åtgärder, betonade jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen i sitt öppningsanförande vid seminariet Företagande och möjligheternas landsbygd torsdagen den 28 januari.

- En balanserad regional utveckling ligger i Finlands intressen. Beslutsmakten kommer tack vare landskapsreformen närmare människan. Samtidigt skapas också förutsättningar för framgångsrik företagsamhet på landsbygden. Den andra med tanke på landsbygdens utveckling viktiga frågan är den pågående förbättringen av infrastrukturen: omständigheterna för företagande ska vara goda i hela landet, påminnde minister Tiilikainen.  

Kommissionen uppmuntrar till innovationer

Landsbygdsfonden är en tillväxtfond som stödjer såväl uppkomsten av nya företag som utvecklandet av existerande företag, konstaterade programdirektören Kai Heikkilä från EU-kommissionens huvudavdelning för jordbruk och landsbygdsutveckling.
- Finland har särskilda utmaningar: det nordliga läget, de knappa sektorerna, det ringa antalet tillväxtföretag och den regionala obalansen. Med hjälp av strukturfonderna kan vi dock svara mot utmaningarna på europeisk plan och internt. 

Kommissionen understöder framför allt nya slags innovationer.
- Det finns många innovationer i Finland men de produktifieras i mindre mån än i övriga Europeiska länder.  Av denna orsak har landsbygdsfonden under denna programperiod fäst speciell uppmärksamhet vid stödjandet av innovationer, berättar Heikkilä. 

- Alla finländare är fortfarande inte medvetna om de möjligheter som erbjuds av landsbygdsfonden och av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020 som finansierar den. Det finns flera framgångssagor bland företagen som understöddes under förra programperioden. Jag hoppas att landsbygdsprogrammet även i framtiden bidrar till nya och innovativa initiativ, konstaterade lantbruksrådet Taina Vesanto från jord- och skogsbruksministeriet. 

- Förutom med landsbygdsprogrammet försöker man underlätta företagarnas arbete även med hjälp av regeringsprogrammets spetsprojekt. Företagarnas väg mot framtiden utjämnas även med hjälp av digitalisering, försök och avveckling av normer, konstaterade Vesanto.

Mer information lämnas på jord- och skogsbruksministeriet av
Taina Vesanto, lantbruksråd, tfn 02951 62405, fornamn.efternamn@mmm.fi  

Landsbygd