Hoppa till innehåll
Media

Naturresursinstitutet får ny direktion

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 2.11.2023 14.14 | Publicerad på svenska 2.11.2023 kl. 17.08
Pressmeddelande
Kuva: Erkki Oksanen / Luke

Statsrådet tillsatte i dag den 2 november 2023 en ny direktion för Naturresursinstitutet. Direktionens mandatperiod är 1.1.2024– 31.12.2026. Till direktionens ordförande utsågs direktör Tuomas Salusjärvi från Valio Oy och till vice ordförande miljöpåverkaren Saara Kankaanrinta som är grundare till stiftelsen BSAG.

Direktionen ska bistå Naturresursinstitutets ledning i arbetet, lämna förslag till den strategiska inriktningen av verksamheten och främja samarbetet med intressegrupperna. Naturresursinstitutets direktion beslutar till exempel om verkets budgetförslag, godkännande av bokslutet samt om verkets andra vittgående och principiellt viktiga ärenden som generaldirektören eller direktionens ordförande anser att direktionen ska behandla.

Direktionens sammansättning

Ordförande: Tuomas Salusjärvi, direktör, Valio Oy
Vice ordförande: Saara Kankaanrinta, miljöpåverkare och grundare till stiftelsen BSAG, BSAG (Baltic Sea Action Group)

Medlemmar

Sauli Brander, direktör, UPM Abp
Mikko Peltola, journalist och programledare, Rundradion Ab
Annika Wilhelmson, direktör, Viking Malt Ab
Riikka Joukio, direktör, Kesko Abp

Dessutom utser Naturresursinstitutets personal inom sig en representant till direktionen.

Ytterligare information vid jord- och skogsbruksministeriet:
Mikko Peltonen, forskningsdirektör, 029 516 2296, fornamn.efternamn(at)gov.fi
Ada Ketelimäki, regeringssekreterare, 029 516 2003, fornamn.efternamn(at)gov.fi

Administration Forskning och utveckling Landsbygd Mat och jordbruk Natur och klimat