Hoppa till innehåll
Media

Naturvårdsåkrar blir en del av miljöstödsystemet

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 16.4.2009 11.12
Pressmeddelande -

Statsrådet godkände idag naturvårdsåkrarna som en del av lantbrukets miljöstödsystem. Genom att anlägga naturvårdsåkrar kan man minska de av åkrarna orsakade riskerna för näringsämnesbelastning och erosion samt främja naturens mångfald i lantbruksregionerna.

Stöd till naturvårdsåkrar kan utbetalas för maximalt 15 procent av ett lantbruks stödberättigade åkerareal. Naturvårdsåkrarna kan utgöras antingen av fleråriga gräsfält, vars stödnivå är 170 euro per hektar, eller åkrar av varierande slag, för vilka betalas ett stöd på 300 euro per hektar. För båda typerna kan betalas ett särskilt stöd för naturenlig produktion, men inga andra miljöstöd.

Jord- och skogsbruksministeriet kommer senare att utfärda direktiv gällande naturvårdsåkrarnas detaljerade skötselanvisningar, växtsorter samt växtlighetens anläggning och avslutning.

Den nu godkända direktivändringen möjliggör också att åkerarealer som en odlare får tillgång till genom nyskifte kan godkännas som berättigade såväl till kompensation för naturbetingade svårigheter som till miljöstöd. En förutsättning är, att odlaren i samband med nyskifte förlorat tillgång till stödberättigare åkerarealer.

I direktivändringen preciseras dessutom flera med miljöstödet förenliga frågor av teknisk natur. Bland dessa finns bland annat ändring av typen hos en miljöstödsförenlig jordbruksfastighet två gånger under åtagandetiden och ändring av en tilläggsåtgärd eller avstående från en sådan i olika förändringssituationer.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksminsteriet:
Regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn. 09 160 52229, 040 839 6599
Lantbruksöverinspektör Sini Wallenius, tfn. 09 160 54234, 040 359 3103
Överinspektör Antero Nikander, tfn. 09 160 52926

Sirkka-Liisa Anttila