Hoppa till innehåll
Media

Nedmontering av vattenkraftverket vid Virtaankoski ger vandringsfisken i Päijänne fri passage till vattendraget Tainionvirta

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 30.11.2021 13.44 | Publicerad på svenska 1.12.2021 kl. 17.09
Pressmeddelande

Staten deltar genom programmet NOUSU, som administreras av jord- och skogsbruksministeriet, i ett projekt för att återställa Virtaankoski i Tainionvirta som flyter genom Sysmä och Hartola. Den gamla kraftverksdammen kommer att rivas och älven befrias från vattenkraft. Virtaankosken Voima Oy, som äger forsen och de två små vattenkraftverken, övergår till Hiitolanjoki Voima Oy vid ingången av 2022. Hiitolanjoki Voima Oy ägs av Stiftelsen för Södra Karelens friluftsområden som arbetar med att återställa Hiitolanjoki i Rautjärvi.

Den nya ägaren ska genomföra de nödvändiga åtgärderna för att återställa och utveckla området och ändra användningsändamålet för Virtaankoski från att ha varit elproduktion till att vara turist-, rekreations- och museiverksamhet. På detta sätt ser man till att öring och vandringssik har fri passage upp till lekområdena högre upp. Arbetet sker i enlighet med villkoren i vattentillståndet i nära samarbete med de lokala invånarna och Sysmä kommun med beaktande av det värdefulla kulturlandskapet.

Projektet genomför den nationella fiskvägsstrategin. Tainionvirta som sträcker sig från Hartola ända till Suontee är en av de största älvarna som rinner ut i Päijänne. Att riva vattenkraftsdammen i Virtaankoski och bygga en naturlig bottentröskel ger vandringsfisken fri passage till åsystemet och skapar en fri ekologisk vandringsled längs hela vattenvägen. Projektet bidrar till naturlig förökning av i synnerhet den starkt hotade insjööringen samt till förstärkning av det svaga beståndet i de södra delarna av Pielinen.

"Vandringsfiskprojekten har inspirerat olika aktörer att samarbeta på olika håll i Finland. Med stöd av programmet NOUSU kan vi nu lösa Virtaankoskis framtid tillsammans med ägaren, aktörerna i regionen och privata donatorer. Päijännesjöns öring och vandringssik kommer i fortsättningen att kunna ta sig fram i ett stort vattenområde när dammen rivs och Virtaankoski återställs", säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

I dag, den 30 november, träffade minister Leppä centrala aktörer i Sysmä och Tainionvirtas vattendragsområde. Han besökte också Virtaankoski vattenkraftverk och tog del av planerna för utveckling av området.

Närings-, trafik- och miljöcentralens arbete med att övervaka kraftverkets vattentillstånd och fiskevårdsskyldigheter samt med att kräva och få igenom nya skyldigheter har varit av största vikt med tanke på det resultat som nu uppnåtts.

"Statens starka engagemang och det omfattande samarbetet mellan många andra aktörer har gjort det möjligt att genomföra detta speciella projekt som ökar Tainionvirtas och Päijännesjöns värde, säger Veikko Kotolahti, kommunfullmäktigeordförande i Sysmä.

Med hjälp av åtgärderna i programmet för vandringsfisk förbättrar Sanna Marins regering  tillståndet hos vandringsfisk och hotade fiskbestånd i olika delar av landet. Viktiga samarbetsparter under de senaste åren har varit WWF Finland. En del av kostnaderna för att främja projektet har täckts med medel från Europeiska havs- och fiskerifondens (EHFF) projekt Vauhtia vaellukseen (Fart på vandringen) som genomförs av WWF Finland.

"Virtaankoski är ett av de prioriterade objekten i WWF Finlands vattenarbete och rivning av dammen ett av de mest betydelsefulla objekten i inlandet", gläder sig WWF:s programdirektör Sampsa Vilhunen.

Hittills har Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax, jord- och skogsbruksministeriet, Sysmä kommun, WWF, Lassi Leppinens stiftelse och privata donatorer meddelat att de medfinansierar projektet för att lösa in Virtaankoski kraftverk och återställa Virtaankoski.

PROGRAMMET NOUSU (på finska) 

Mer information:

Marketta Kitkiöjoki, kommundirektör i Sysmä, tfn 044 713 4504, marketta.kitkiojoki(at)sysma.fi

Matti Viialainen, landskapsråd, Hiitolanjoen Voima Oy, tfn 044 770 0515, matti.viialainen(at)nestorinranta.fi

Jouni Tammi, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0400 453 425, jouni.tammi(at)gov.fi

Matti Vaittinen, projektkoordinator, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 050 349 7099, matti.vaittinen(at)gov.fi

Sampsa Vilhunen, programdirektör, WWF Finland, tfn 040 550 3854, sampsa.vilhunen(at)wwf.fi
 

Fiskar Jari Leppä Natur och klimat