Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ministeri Leppä korosti tuotantosidonnaisten tukien tärkeyttä neuvoston kokouksessa

Maa- ja metsätalousministeriö
19.2.2018 19.53
Tiedote

EU:n maatalousministerit jatkoivat maanantaina 19. tammikuuta keskustelua yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) tulevaisuudesta. Ministerit kokoontuivat Brysseliin maatalous- ja kalastusneuvoston kokoukseen. Suomea kokouksessa edusti maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Ministereiden keskustelut keskittyivät tulevan CAP:n suoriin tukiin, ympäristö- ja ilmastotoimiin sekä maaseudun kehittämistoimiin. Monen maan puheenvuorossa nostettiin esiin tarve toisaalta kohdentaa tukia ja toisaalta yksinkertaistaa politiikkaa. Suorat tuet nähtiin tulojen vakauttamisen ja riskienhallinnan välineenä. Maaseudun kehittäminen on tärkeä osa CAP:ia, mutta sen toimeenpano on ollut liian monimutkaista ja hallinnollisesti raskasta.

Ministeri Leppä korosti puheessaan erityisesti Suomelle tärkeitä tuotantosidonnaisia tukia. Hän piti tärkeänä nykyisentasoisen tuotantosidonnaisen tuen määrän säilyttämistä.

- Tuotantoon sidotuilla tuilla toteutetaan yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteita. Niillä varmistetaan maataloustuotannon jatkuvuus myös olosuhteiltaan heikoimmilla alueilla ja herkillä sektoreilla. Viime vuosien markkina- ja sääkriisit ovat osoittaneet suorien tukien tarpeellisuuden myös tulevaisuudessa. Tukien toimeenpanossa tulisi lisätä kansallista liikkumavaraa, ministeri Leppä totesi.

Komissio kertoi myös puheenvuorossaan, että Pohjoismaiden ja Baltian maiden viime keväällä ehdottamat yksinkertaistamisehdotukset on käyty tarkkaan läpi komissiossa. Osa niistä on jo toteutettu, osa on työn alla ja moni on toteuttamiskelpoinen tulevan uudistuksen yhteydessä. Komission odotetaan antavan lainsäädäntöehdotuksensa kesäkuussa.

Maatalous- ja kalastusneuvoston muita aiheita olivat mm. EU:n biotalousstrategian päivitys ja EU:n proteiinisuunnitelma. Komissio on esittelemässä uudistetun biotalousstrategian kesällä.

-Alkutuottajat tulee ottaa nykyistä tiiviimmin mukaan valmisteltaessa sekä EU:n että kansallisia biotalousstrategioita ja toimeenpano-ohjelmia. He ovat keskeisiä toimijoita biotaloudessa.

-Lisäksi biotalous tulee ymmärtää pelkkien raaka-aineiden hyödyntämisen sijaan laaja-alaisesti luonnonvarapalveluihin nojaavana taloutena, joka hyödyttää ympäristöä, ilmastoa ja taloutta, ministeri Leppä muistutti.

Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä:

maatalousneuvos Kari Valonen, p. 0295 162 269
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi