Hoppa till innehåll
Media

Neuvottelut Tenojoen kalastusmääräyksistä jatkuvat – esitys lohenkalastuksen kiellosta lausunnoilleFörhandlingarna om fiskebestämmelserna för Tana älv fortsätter – proposition om förbud mot laxfiske på remiss

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 1.4.2022 17.05 | Publicerad på svenska 4.4.2022 kl. 11.48
Pressmeddelande
Kuva: Jaakko Vähämäki

Förhandlingarna mellan Finland och Norge om fiskebestämmelserna för årets fiskesäsong i Tana älv har dragit ut på tiden. I båda länderna har man varit tvungna att se över fiskebestämmelserna på nytt utifrån de remissvar som kommit in. Det alternativ som nu är aktuellt är att föreslå ett förbud mot laxfiske.

Det första förhandlingsresultatet, som gick ut på att ändra fiskebestämmelserna genom förordning av statsrådet, var på remiss fram till den 28 mars 2022. På grund av den mycket dåliga statusen för laxbestånden i älven föreslogs det kraftiga begränsningar av laxfisket. Man ville dock tillåta laxfiske för en kort tid för att bevara laxfiskekulturen i Tana älv med de viktigaste fiskeredskapen. Man hade samtidigt sörjt för möjligheterna att fiska andra fiskarter, och enligt förslaget skulle det i sommar därför vara möjligt att fiska annan fisk än lax i Tana älv med en aning lindrigare begränsningar än i fjol. 

I Norge motsatte sig nästan alla remissinstanser förslaget om att tillåta laxfiske i två veckor. Problemet i Finland var att de föreslagna fiskebegränsningarna för lax var så omfattande att det borde föreskrivas om dem på lagnivå och inte genom en förordning av statsrådet som varit praxis vid lindrigare begränsningar. 

Efter att ha tagit del av remissvaren blev de finska och norska myndigheterna tvungna att konstatera att det inte fanns några förutsättningar för att underteckna protokollet om undantag före utgången av mars, utan länderna kom överens om att förlänga tiden för att nå en lösning. Eftersom det inte gick att nå samförstånd om det tidigare förslaget om mindre fiske, söks nu en lösning som går ut på att förbjuda laxfiske med hänsyn till laxbeståndens dåliga status. Ur biologisk synvinkel är ett fiskeförbud motiverat, eftersom forskningsdata visar att färre laxar har återvänt mot Tana älv från Ishavet jämfört med för ett år sedan. 

Med anknytning till förhandlingarna har en regeringsproposition med förslag till lag om förbud mot laxfiske i Tana älv 2022 nu sänts på remiss. Eftersom fiskesäsongen är nära förestående, är remisstiden exceptionellt kort. Remissyttranden kan lämnas fram till onsdagen den 7 april 2022 kl. 14.00. Begäran om remissyttranden finns här (pä finska).

När det gäller fiskebestämmelserna om annat fiske än laxfiske är planen att gå vidare med de redan överenskomna ändringarna. 

Mer information: 

Vesa Ruusila, vilt- och fiskeråd, tfn 02951 62051, vesa.ruusila(at)gov.fi
Tapio Hakaste, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 62152, tapio.hakaste(at)gov.fi