Hoppa till innehåll
Media

Nu kan finansiering från Gårdsbrukets utvecklingsfond sökas för forsknings- och utvecklingsprojekt inom jordbruk och livsmedelsekonomi för 2024

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 10.1.2023 15.45
Pressmeddelande

Nu går det att ansöka om finansiering från Gårdsbrukets utvecklingsfond (Makera) för forsknings- och utvecklingsprojekt inom jordbruk och livsmedelsekonomi för 2024. Utlysningen är riktad i första hand till sådana forsknings-, utvecklings- och utredningsprojekt som förbättrar jordbrukets och livsmedelsekonomins lönsamhet och konkurrenskraft på ett hållbart sätt eller producerar sådan information som behövs vid skötseln av uppgifter inom förvaltningsområdet. 

De senaste åren har sammanlagt cirka fyra miljoner euro per år fördelats till cirka 15 nya projekt.

Prioriterade områden i utlysningen för 2024 är följande:

  1. Den finländska husdjursproduktionens hållbarhet, anpassningsförmåga och styrkor som konkurrensfördel
  2. Jordbrukets vattenhantering och belastning på vattendragen (Tema 1 i forskningsprogrammet MATO 2)
  3. One Health – människor, djur, växter och miljö

Processen för ansökan om finansiering för 2024 sker i två faser. Första fasen av ansökningsprocessen inleddes tisdagen den 10 januari 2023 och går ut torsdagen den 23 mars 2023 kl. 16.15. Vidare till den andra fasen går i första hand de projektansökningar som bäst motsvarar utlysningens prioriterade områden och som bäst bidrar till uppfyllelsen av målen för forsknings- och utvecklingsfinansieringen från Gårdsbrukets utvecklingsfond. Den andra fasen av ansökan inleds i juli och går ut onsdagen den 13 september 2023 kl. 16.15. Mer information om utlysningen och anvisningar för ansökningsprocessen finns i ett separat dokument. 

Mer information, närmare beskrivning av de prioriterade områdena och allmänna anvisningar för ansökan (på finska)
Information om forskningsprogrammet om jordbrukets miljökonsekvenser MATO 2 (på finska)

Mer information:
Suvi Ryynänen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 126, suvi.ryynanen(at)gov.fi