Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Utredningen Unga vuxna som fritidsbor 2030: Fritidsboendet fortsätter att vara populärt

Jord- och skogsbruksministeriet
7.4.2017 14.00
Pressmeddelande

Enligt den färska utredningen kommer fritidsboendet att behålla sin starka ställning även i framtiden. Syftet med utredningen var att skapa en bild av fritidsboendets utveckling under de kommande 15 åren.

Enligt den enkät som hörde till Skärgårdsdelegationens utredning tyckte 82 procent av de unga och 84 procent av fritidshusägarna att fritidsboendet kommer att behålla sin popularitet också i fortsättningen. Omkring 70 procent av de unga vuxna såg det som sannolikt att den tid de tillbringar i fritidsbostäder kommer att ha ökat år 2030. Bara fyra procent av fritidshusägarna och två procent av de unga bedömde att stugan kommer att vara förfallen eller obebodd år 2030.                                                                                

När man tänker på den balanserade utvecklingen i landet, tycker jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen att det är positivt att fritidsboendet ser ut att behålla sin starka ställning även i framtiden.  

Fritidsboendet som bygger på delningsekonomi är enligt utredningen populärt bland de unga. Den form av fritidsboende som 47 procent av svarspersonerna föredrog var en hyrd stuga, 43 procent föredrog en samägd stuga.

- När det handlar om att utveckla fritidsboendet, är det viktigt att det finns ett tillräckligt stort utbud av hyrda stugor till ett rimligt pris samt stugor som ägs och används gemensamt, säger Skärgårdsdelegationens ordförande, riksdagsledamot Hanna Kosonen.

Relativt sett är Finland det största fritidshuslandet i Europa. Enligt undersökningen Stugbarometern 2016 har vi 600 000 fritidsbostäder­ som har 2,4 miljoner regelbundna användare. För fritidsboendet används årligen 6,2 miljarder euro, vilket­ innebär 60 000 arbetsplatser.

Svarspersonerna valdes ut genom slumpmässigt urval. Enkäten skickades till 2 000 unga vuxna i åldern 25–45 år och 2 000 ägare till fritidshus. Sammanlagt 1 121 svar lämnades in. Utredningen gjordes av FCG Finnish Consulting Group Oy. Utredningen Unga vuxna som fritidsinvånare 2030 offentliggjordes den 7 april 2017 på mässan StugLiv i Helsingfors.

Ytterligare information:
Jorma Leppänen, skärgårdsdelegationens generalsekreterare, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 400 744 900, jorma.leppanen(at)mmm.fi
Risto Lahti, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 565 0424, risto.lahti(at)mmm.fi
Heikki Miettinen, forskningschef, FCG Finnish Consulting Group, tfn 0500 762675, heikki.miettinen(at)fcg.fi

Kimmo Tiilikainen Landsbygd