Hoppa till innehåll
Media

Nya bestämmelser om medicinsk behandling av djur börjar gälla i december

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 15.5.2014 11.23
Pressmeddelande -

Den nya reviderade lagen om medicinsk behandling av djur träder i kraft den 1 december 2014. Statsrådet beslutade i dag föreslå att republikens president stadfäster lagen.

Den nya lagen innebär en möjlighet att mer flexibelt än tidigare lämna ut djurmediciner till gårdar som ingått ett djurhälsovårdsavtal. Veterinären ska ta fram en hälsovårdsplan för djuren och besöka gården regelbundet. Djurets ägare eller innehavare ska registrera uppgifterna om de mediciner djuret får i ett elektroniskt system. Myndigheterna följer upp och övervakar hälsovården med hjälp av detta system.

Syftet med lagen är att förebygga olägenheter som medicinsk behandling av djur orsakar människor, djur och miljön samt att bidra till en ändamålsenlig användning av djurläkemedel.

Lagens bestämmelser ska kompletteras med statsrådets och jord- och skogsbruksministeriets förordningar som utfärdas i höst.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
direktör Veli-Mikko Niemi, tfn 0295 162 479
förnamn.efternamn@mmm.fi