Hoppa till innehåll
Media

Pentti Lähteenoja utsedd till chef för fiske- och viltavdelningen vid MMM

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 10.1.2008 13.15
Pressmeddelande -

Statsrådet har idag utsett juris doktorn och agronomie- och forstmagistern Pentti Lähteenoja till avdelningschef för fiske- och viltavdelningen vid jord- och skogsbruksministeriet. Lähteenoja tillträder tjänsten den 1 februari. Tjänsten söktes av 15 personer inom den utsatta ansökningstiden.

Pentti Lähteenoja har varit verksam vid jord- och skogsbruksministeriet sedan 1996. Sedan 2001 har han fungerat som biträdande avdelningschef för skogsavdelningen.

Tidigare har Lähteenoja bland annat arbetat som distriktsforstmästare vid Sydvästra Finlands skogsnämnd och skött en rad olika uppgifter vid Sydvästra Finlands skogscentral, Loimaan maatalousoppilaitos och Helsingfors universitet.

Fiske- och viltavdelningen ansvarar för frågor som rör fiskeri- vilt och rennäringen. Avdelningens verksamhetsidé är att trygga förutsättningarna för fiskeri- vilt- och rennäringen genom styråtgärder som syftar till att trygga en mångsidig användning och skötsel av respektive naturresurser.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
statssekreterare Jouni Lind, tfn (09) 160 53323
regeringsrådet Kirsi Koskinen, tfn (09) 160 53327