Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Slutliga stödnivåer för grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare 2016

Jord- och skogsbruksministeriet
8.6.2017 13.47 | Publicerad på svenska 8.6.2017 kl. 14.24
Pressmeddelande

Regeringen fastställde i dag de slutliga nivåerna för grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare för år 2016. Jordbrukarna har fått största delen av dessa stöd i december 2016. Slutposten som Landsbygdsverket betalar ut nu i juni innehåller sammanlagt ca 12,3 miljoner euro i grundstöd, ca 7,4 miljoner euro i förgröningsstöd och omkring 0,6 miljoner euro i stöd till unga jordbrukare. Grundstöd och förgröningsstöd betalas till ungefär 51 500 jordbrukare och 4 500 jordbrukare får EU-stöd till unga jordbrukare.

Grundstöd betalas i två olika stödområden, dvs. AB-området i Södra Finland och C-området i Norra Finland. Nivåerna för år 2016:

Södra Finland (stödområde AB)

  • grundstödet uppgår till 135,42 miljoner euro
  • det enhetliga regionala stödet till 122,44 euro per hektar
  • förgröningsstödet till 74,75 euro per hektar

Mellersta och Norra Finland (stödområde C)

  • grundstödet uppgår till 133,80 miljoner euro
  • det enhetliga regionala stödet till 110,71 miljoner euro per hektar
  • förgröningsstödet till 65,22 euro per hektar

EU-stödet till unga jordbrukare är 51,50 euro per hektar i hela landet. Detta stöd kan betalas högst för 90 hektar per stödsökande. Hektarvärdena för det enhetliga regionala stödet, förgröningsstödet och EU-stödet till unga jordbrukare ändrades en aning, vilket berodde på 2016 års övervakningsresultat.

I jordbruksstöden har beaktats de obligatoriska nedskärningar som gäller EU:s direktstöd. Direktstöden minskar genom en mekanism för finansiell disciplin. Detta i syfte att finansiera krisreserven. Den nedskärning som tillämpas på direktstöd görs enligt en årligen fastställd procentsats och gäller bara direktstöd som överstiger 2 000 euro. År 2016 är procentsatsen ca 1,4. Till följd av att maximibeloppet av att Finlands direktstöd överskrids görs en s.k. schablonmässig minskning som är ca 1,7 procent.  

Mer information:
Juha Palonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2356
Suvi Ruuska, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 16 2248
[email protected]

EU och internationella frågor Mat och jordbruk