Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Perustuen, viherryttämistuen ja nuoren viljelijän tuen lopulliset tukitasot vuodelle 2016

Maa- ja metsätalousministeriö
8.6.2017 13.47
Tiedote

Hallitus vahvisti tänään perustuen, viherryttämistuen ja nuoren viljelijän tuen lopulliset tukitasot vuodelle 2016. Suurin osa näistä tuista maksettiin viljelijöille joulukuussa 2016. Tässä kuussa maksuun tulevassa loppuerässä Maaseutuvirasto maksaa perustukea vielä yhteensä noin 12,3 miljoonaa, viherryttämistukea noin 7,4 miljoonaa ja nuoren viljelijän EU-tukea noin 0,6 miljoonaa euroa. Perustukea ja viherryttämistukea maksetaan noin 51 500 viljelijälle ja nuoren viljelijän EU-tukea noin 4 500 viljelijälle.

Perustukea maksetaan kahdelle eri tukialueelle, jotka ovat Etelä-Suomen AB-tukialue sekä Keski- ja Pohjois-Suomen C-tukialue. Vuoden 2016 tukitasot täsmentyivät seuraavasti.

Etelä-Suomi (AB-tukialue)

  • perustuen enimmäismäärä, joka voidaan käyttää, on 135,42 miljoonaa euroa
  • tasatuen lopullinen arvo 122,44 euroa hehtaarilta
  • viherryttämistuki 74,75 euroa hehtaarilta

Keski- ja Pohjois-Suomi (C-tukialue)

  • perustuen enimmäismäärä, joka voidaan käyttää, on 133,80 miljoonaa euroa
  • tasatuen lopullinen arvo 110,71 euroa hehtaarilta
  • viherryttämistuki 65,22 euroa hehtaarilta

 
Nuoren viljelijän EU-tuki vuodelta 2016 on koko maassa 51,50 euroa hehtaarilta. Nuoren viljelijän tukea voidaan maksaa tuenhakijaa kohti enintään 90 hehtaarilta. Tasatuen, viherryttämistuen ja nuoren viljelijän EU-tuen hehtaariarvot muuttuivat hieman, mikä johtui muun muassa vuoden 2016 valvontatuloksista.

Viljelijöille maksettavissa tuissa on huomioitu EU:n suoriin tukiin kohdistuvat pakolliset leikkaukset. EU:n suorista tuista on tehtävä niin sanottu rahoituskurileikkaus kriisivarauksen rahoittamiseksi. Leikkaus tehdään vuosittain vahvistetulla prosentilla suorien tukien yhteenlasketun määrän 2 000 euroa ylittävästä osasta. Vuoden 2016 leikkausprosentti on noin 1,4. Lisäksi tukeen tehdään Suomen suorien tukien enimmäismäärän ylittymisen estämiseksi niin sanottu lineaarinen leikkaus, joka on noin 1,7 prosenttia.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
neuvotteleva virkamies Juha Palonen, p. 0295 162 356
vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska, p. 0295 162 248
[email protected]
 

EU ja kansainväliset asiat Ruoka ja maatalous