Hoppa till innehåll
Media

Länderna i nordligt barrskogsbälte sammanträdde i Haparanda

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 2.7.2018 10.48 | Publicerad på svenska 3.7.2018 kl. 15.32
Nyhet

Länderna som ligger i det boreala eller nordliga barrskogsbältet, det vill säga Kanada, Ryssland, Sverige, Norge och Finland, höll förra veckan ett möte på ministernivå i Haparanda. Mötets teman var växande skogsbaserad bioekonomi och dess möjligheter att främja ett samhälle med låg kolhalt samt bekämpning av och anpassning till klimatförändringar i skogssektorn.

Statssekreterare Jari Partanen och en grupp experter från jord- och skogsbruksministeriet och Naturresursinstitutet representerade Finland vid mötet.

Diskussionerna mellan de olika ländernas skogsforskare och aktörer som tar skogspolitiska beslut var uppmuntrande. Skogarnas roll i bekämpningen av klimatförändringar och skogarnas förmåga att anpassa sig till det föränderliga klimatet är viktiga frågor för alla de boreala länderna, men samtidigt också mycket komplicerade. En av utmaningarna är att få fram tillräckligt omfattande forskningsmaterial för att kunna dra slutsatser som gäller stora områden. Snävt material är på grund av jordmånens stora variation ett problem till exempel när man undersöker lagring av kol i mark eller torv.  

Samarbete med parter som kämpar med samma problem i samma naturförhållanden hjälper alla.  Deltagarna i nätverket får mera vetenskapligt underbyggd information av varandra och en uppfattning om vilka områden som behöver forskas ytterligare.

Samarbetet inleddes 2013

År 2013 bildade länderna som ligger i det boreala bältet ett skogsnätverk som utbyter tankar och erfarenheter bland annat om bioekonomi, bekämpning av och anpassning till klimatförändringar samt om förstärkning av forskningssamarbetet på detta område. Till nätverket hör också FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO och Ekonomiska kommissionen för Europa UNECE vid FN:s Ekonomiska och sociala råd. En av de inbjudna gästerna var Island som är intresserat av att öka skogsarealen.

Före mötet i Haparanda den 26 juni 2018 (Boreal Summit, CB) har nätverket hållit kontakt närmast genom telefonkonferenser mellan tjänstemän och forskare samt genom träffar på seminarier, sammanträden och konferenser med liknande teman. Nu ser nätverkets framtid lovande ut eftersom ministermötets deltagare kom överens om ett fortsatt samarbete. 

Mer information vid jord- och skogsbruksministeriet:

Aulikki Kauppila, råd för internationella ärenden, tfn 0295 16 2116, fornamn.efternamn@mmm.fi
Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868, fornamn.efternamn@mmm.fi

Aulikki Kauppila (MMM) ja valtiosihteeri Jari Partanen
Aulikki Kauppila (JSM) och statssekreterare Jari Partanen
Bild: Peter Blombäck