Hyppää sisältöön
Media

Pohjoisen havumetsävyöhykkeen maat koolla Haaparannassa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 2.7.2018 10.48
Uutinen

Boreaalisen eli pohjoisen havumetsävyöhykkeen maat Kanada, USA, Venäjä, Ruotsi, Norja ja Suomi pitivät viime viikolla ministeritason kokouksen Haaparannassa. Kokouksen teemoina olivat kasvava metsiin pohjautuva biotalous ja sen mahdollisuudet edistää matalahiilistä yhteiskuntaa sekä ilmastonmuutoksen torjunta ja siihen sopeutuminen metsäsektorilla.

Suomesta kokoukseen osallistuivat valtiosihteeri Jari Partanen sekä joukko asiantuntijoita maa- ja metsätalousministeriöstä ja Luonnonvarakeskuksesta.

Keskustelut eri maiden metsäntutkijoiden ja metsäpoliittisia päätöksiä tekevien tahojen välillä olivat rohkaisevia. Metsien rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa ja metsien kyky sopeutua muuttuvaan ilmastoon ovat kaikille boreaalisille metsämaille tärkeitä, mutta niihin liittyvät kysymykset ovat hyvin monimutkaisia. Haasteena on myös hankkia tarpeeksi suuria tutkimusaineistoja laajoja alueita koskevien johtopäätösten tekemiseen. Pienet aineistot ovat maaperän suuresta vaihtelusta johtuen ongelma esimerkiksi tutkittaessa hiilen varastoitumista maaperään tai turpeeseen. 

Yhteistyö muiden samojen ongelmien kanssa samoissa luonnonoloissa painivien kanssa auttaa kaikkia osapuolia. Verkostoon kuuluvat saavat toisiltaan lisää tutkittua tietoa ja saavat toisaalta käsityksen siitä, mistä aiheista tietoa ei vielä ole riittävästi.

Yhteistyö käynnistyi vuonna 2013

Boreaalisen vyöhykkeen maat perustivat vuonna 2013 metsäalan verkoston, jossa vaihdetaan ajatuksia ja kokemuksia muun muassa biotaloudesta, ilmastonmuutoksen torjumisesta ja siihen sopeutumisesta sekä tähän aihepiiriin liittyvän tutkimusyhteistyön vahvistamisesta. Mukana verkostossa ovat myös YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO ja YK:n talous- ja sosiaalineuvoston alaisena toimiva Euroopan talouskomissio UNECE. Haaparannan kokoukseen osallistui kutsuttuna myös Islanti, joka on kiinnostunut metsäpinta-alansa kasvattamisesta.

Ennen Haaparannassa 26.6.2018 pidettyä verkoston kokoontumista (Boreal Summit, CB) verkosto on pitänyt yhteyttä lähinnä virkamiesten ja alan tutkijoiden välisin puhelinkokouksin sekä kokoontumalla muiden aihepiiriä sivuavien seminaarien, kokousten ja konferenssien yhteydessä. Nyt verkoston tulevaisuus näyttää lupaavalta, koska boreaalisessa ministerikokouksessa sovittiin yhteistyön jatkosta. 

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

kansainvälisten asiain neuvos Aulikki Kauppila, p. 029 516 2116, etunimi.sukunimi@mmm.fi
ministerin erityisavustaja Teppo Säkkinen, p. 050 516 2868, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Aulikki Kauppila (MMM) ja valtiosihteeri Jari Partanen
Aulikki Kauppila (MMM) ja valtiosihteeri Jari Partanen
Kuva: Peter Blombäck