Hoppa till innehåll
Media

Principbeslutet om ansvarsfull upphandling av livsmedel har godkänts

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 10.9.2020 15.02 | Publicerad på svenska 11.9.2020 kl. 15.16
Pressmeddelande
Kotimaisia perunoita pöydällä

Statsrådet godkände i dag principbeslutet om statsrådets gemensamma upphandlingsstrategi. Strategin har utarbetats i samarbete med upphandlare och anbudsgivare inom den offentliga sektorn. Upphandlingsstrategin har en betydande inverkan på efterfrågan på inhemska företags produkter och tjänster. Principbeslutet träder i kraft genast.

Strategins mål är att i offentliga livsmedelsupphandlingar öka andelen råvaror och tjänster som producerats på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. I upphandlingar ska man särskilt se till att man använder inhemska råvaror i mattjänsterna. Målet är att öka andelen närproducerad och ekologisk mat samt fisk i offentliga livsmedelsupphandlingar.

- Principbeslutet om ansvarsfull livsmedelsupphandling har stor betydelse för hela samhället. Storköken serverar till exempel cirka 380 miljoner portioner per år och det hör till vardagen för nästan oss alla oberoende av ålder. Vi är väldigt måna om matens kvalitet och ursprung när vi handlar i affärer eller besöker restauranger. Varför skulle vi alltså inte vara intresserade av på vilka kriterier upphandlingen av livsmedel för offentliga mattjänster sker, påpekar jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

I livsmedelsupphandlingar ska man också följa principerna om övergripande hållbarhet.

- Enligt principbeslutet ska offentliga livsmedelsupphandlingar följa principerna om övergripande hållbarhet, såsom goda odlingsmetoder, djurens välbefinnande och livsmedelssäkerhet, vilka bidrar till god kost och hälsa. Övergripande hållbarhet omfattar matens hela produktionskedja från jord till bord. Finland är en föregångare när det gäller ansvarsfulla livsmedelsupphandlingar, säger Leppä.

Uppdatering av de tidigare riktlinjerna för ansvarsfullhet

Den nationella strategin uppdaterar statsrådets principbeslut från 2016 om bedömningsgrunderna för upphandling av livsmedel och mattjänster.

Principbeslutet om strategin ger klara anvisningar om vad som eftersträvas med ansvarsfulla upphandlingar och hur målen ska nås.

- I de uppdaterade riktlinjerna för ansvarsfulla livsmedelsupphandlingar har man tydligare än tidigare lyft fram den marginella användningen av antimikrobiella medel, såsom antibiotika, till produktionsdjur. Ytterligare framhäver man vikten av informationen om livsmedlens ursprung, säger minister Leppä.

Statsrådets beslut (på finska)

Mer information:

Satu Haapaniemi, ministerns specialmedarbetare, satu.haapaniemi (at)mmm.fi

Auli Väänänen, specialsakkunnig, tfn 050 472 1312, auli.vaananen (at) mmm.fi

Djur och växter Fiskar Jari Leppä Mat och jordbruk Valtioneuvoston periaatepäätös