Hoppa till innehåll
Media

63,98 miljoner euro för hållbar virkesproduktion

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 13.2.2008 11.58
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet beviljade skogscentralerna 63,6 miljoner euro i statligt stöd och 0,195 miljoner euro i lån för arbeten och andra åtgärder som tryggar en hållbar virkesproduktion. Medlen används för att utbetala den statliga finansiering som skogsägarna beviljas 2008. Därtill använder jord- och skogsbruksministeriet 0,180 miljoner euro för försöks- och utredningsverksamheten enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk.

Medlen för hållbar virkesproduktion används för skogsförnyelse, hyggesbränning, vård av ungskog, drivning av energivirke, flisning, bekämpning av rotticka, skogsvitaliseringsgödsling, dikesrensning och skogsvägsprojekt samt planering och utredning av dessa arbeten. De regionala skogscentralerna beslutar om utförandet av de arbeten som stödet omfattar. I år är det statliga stödet 4,13 miljoner euro större än användningen år 2007.

Det uppskattas att med medlen för hållbar virkesproduktion räcker till skogsförnyelse och vitaliseringsgödsling på 31 545 hektar, vård av ungskog på 121 830 hektar och dikesrensning på 56 600 hektar. Därutöver kan nya vägar byggas (238 km) och gamla vägar repareras (1 487 km). Arbetena motsvarar 2 660 årsverken.

Ytterligare upplysningar från jord- och skogsbruksministeriet:
skogsrådet Marja Hilska-Aaltonen, tfn 09-160 524 15, 040 751 84 36