Hyppää sisältöön
Media

Puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen 63,98 milj. euroa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 13.2.2008 11.58
Tiedote -

Maa- ja metsätalousministeriö on tänään osoittanut metsäkeskuksille 63,6 miljoonaa euroa valtiontukea ja 0,195 miljoonaa euroa lainaa puuntuotannon kestävyyden turvaamiseksi tehtäviin töihin ja muihin edistämistoimenpiteisiin. Varat käytetään metsänomistajille myönnettävän valtion rahoituksen maksamiseen vuonna 2008. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö käyttää 0,180 miljoonaa euroa kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain nojalla tehtävään kokeilu- ja selvitystoimintaan.

Puuntuotannon turvaamiseen myönnetyt varat käytetään metsänuudistamiseen, kulotukseen, nuoren metsän hoitoon, energiapuun korjuuseen, haketukseen, juurikäävän torjuntaan, metsänterveyslannoitukseen, kunnostusojitukseen ja metsätiehankkeisiin sekä näiden töiden suunnitteluun ja toteutusselvityksiin. Tuen piiriin kuuluvien töiden toteuttamisesta päättävät alueelliset metsäkeskukset. Tänä vuonna valtiontuki on 4,13 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2007 oli vastaavien varojen käyttö.

Vuodelle 2008 puuntuotannon turvaamiseen myönnettyjen varojen arvioidaan riittävän metsänuudistamiseen ja terveyslannoitukseen 31 545 hehtaarilla, nuoren metsän hoitoon 121 830 hehtaarilla ja kunnostusojitukseen 56 600 hehtaarilla. Lisäksi uusien metsäteiden rakentamista voidaan rahoittaa 238 kilometriä ja vanhojen perusparantamista 1 487 kilometriä. Toimenpiteet työllistävät noin 2 660 henkilötyövuoden verran.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen, puh. (09) 160 52415, 040 751 8436