Hoppa till innehåll
Media

Anmälan ett alternativ i fortsättningen när det gäller att fånga icke fredade fåglar

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2017 16.09 | Publicerad på svenska 21.12.2017 kl. 13.44
Pressmeddelande

Icke fredade fåglar får under fredningstiden, det vill säga häckningstiden, fångas med Finlands viltcentrals dispens. Från och med år 2018 är en anmälan ett alternativ för dispens. Anmälningssystemet kan tillämpas bara till exempel på flygplatser och i livsmedelslokaler där behovet att förebygga skador och säkerhetsrisker som fåglar orsakar är regelbundet.

Anmälan kan också tillämpas i fråga om avfallsbehandlingsanläggningar, över en hektar stora bär- och grönsaksodlingar, pälsdjursfarmer, fiskodlingsanläggningar och produktionsdjursstallar. Jaktlagens nya bestämmelser om ett anmälningsförfarande som gäller att fånga eller döda icke fredade fåglar träder i kraft den 1 januari 2018.

Anmälningssystemet tillämpas för att trygga folkhälsan och den allmänna säkerheten, garantera flygsäkerheten och för att förhindra att fåglarna allvarligt skadar odlingar, husdjur, skogar, fiskevatten och vattendrag om det inte finns någon annan tillfredsställande lösning. Målet är att minska arbetet i samband med regelbundna dispenser och förenkla förvaltningen. Systemet får inte riskera fågelarternas skyddsstatus. 

Ansökningarna om ett anmälningsförfarande behandlas av Finlands viltcentral. Centralen beslutar sökandespecifikt om de arter som anmälan ska gälla och fastställer årliga största mängder för arterna. Godkända aktörer lämnar årligen en fångstanmälan till viltcentralen som kan ändra fångstmängden. Anmälningsförfarandet gäller tills vidare.

Icke fredade fåglar är kråka, gråtrut, havstrut, tamduva, björktrast och skata. Korp är inte fredad inom renskötselområdet.

Ytterligare information:
Sami Niemi, konsultativ tjänsteman, tfn 040 023 8505
Teemu Nikula, äldre regeringssekreterare, tfn 050 3315 128
fornamn.efternamn@mmm.fi

Djur och växter Landsbygd Mat och jordbruk Natur och klimat Vilt