Hyppää sisältöön
Media

Rauhoittamattomien lintujen pyydystäminen on jatkossa mahdollista ilmoitusmenettelyä käyttäen

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 20.12.2017 16.09
Tiedote

Rauhoittamattomia lintuja voidaan rauhoitusaikana eli pesimäaikana pyydystää Suomen riistakeskuksen myöntämällä poikkeusluvalla. Vuoden 2018 alusta lähtien poikkeusluvan vaihtoehtona on ilmoitusmenettely. Luvan sijaan ilmoitusmenettely on mahdollinen vain tietyissä kohteissa kuten lentoasemilla ja elintarvikehuoneistoissa, joissa on säännöllisesti tarve torjua lintujen aiheuttamia vahinkoja ja turvallisuusriskejä.

Menettelyyn voidaan hyväksyä myös jätteiden käsittelylaitoksia, yli yhden hehtaarin suuruisia marja- ja vihannesviljelmiä, turkistarhoja, kalanviljelylaitoksia sekä tuotantoeläinsuojia. Uudet metsästyslain säännökset rauhoittamattomien lintujen pyydystämistä ja tappamista koskevasta ilmoitusmenettelystä tulevat voimaan 1.1.2018.

Ilmoitusmenettelyä käytetään kansanterveyden ja yleisen turvallisuuden vuoksi, lentoturvallisuuden takaamiseksi sekä viljelmille, kotieläimille, metsille, kalavesille ja vesistöille koituvan vakavan vahingon estämiseksi, jos muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole. Tavoitteena on vähentää säännöllisesti toistuvien poikkeuslupien myöntämistä ja keventää hallintoa. Menettely ei saa heikentää lintulajien suojelutasoa.

Hakemukset ilmoitusmenettelyyn käsittelee Suomen riistakeskus. Se päättää hakijakohtaisesti lajit, joita ilmoitusmenettely koskee sekä asettaa lajeille vuosittaiset enimmäismäärät. Menettelyyn hyväksytty toimija tekee vuosittain saalisilmoituksen Suomen riistakeskukselle, joka voi muuttaa saaliin enimmäismäärää. Ilmoitusmenettely on voimassa toistaiseksi.

Suomessa rauhoittamattomia lintuja ovat varis, harmaalokki, merilokki, kesykyyhky, räkättirastas ja harakka. Lisäksi korppia ei ole rauhoitettu poronhoitoalueella.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Sami Niemi, neuvotteleva virkamies, p. 040 023 8505
Teemu Nikula, vanhempi hallitussihteeri, p. 050 3315 128
etunimi.sukunimi@mmm.fi

Eläimet ja kasvit Luonto ja ilmasto Maaseutu Riista Ruoka ja maatalous