Hoppa till innehåll
Media

Ryssland upphäver exportbegränsningar för fjäderfä

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 24.2.2005 15.01
Pressmeddelande -

Ryska federationens myndighet för djur- och växthälsa har meddelat, att förbudet p.g.a. Newcastlesjuka att exportera fjäderfäkött, kycklingar, kläckägg och fjäderfäfoder från landskapet Satakunda till Ryssland har upphävts fr.o.m. den 21.2.2005.

Samtidigt har Ryska federationens myndighet för djur- och växthälsa meddelat, att p.g.a. hemorrhagisk septikemi hos laxfiskar (VHS) är det tillsvidare förbjudet att exporte-ra levande och färsk fisk (vildfisk och odlad fisk) samt fiskodlingsredskap och fiskered-skap från Åland till Ryssland. Jord- och skogsbruksministeriet anser, att exportförbudet är överdrivet. VHS-sjukan kan inte spridas till mänskor.


Ytterligare upplysningar:

VHS-sjuka
Veterinäröverinspektör Riitta Rahkonen, jord- och skogsbruksministeriet,
tfn (09) 160 53280
Landskapsveterinär Ketzia Karring, Ålands landskapsregering,
tfn (018) 252 68, 040 - 7694032

Newcastlesjuka
Veterinärinspektör Sirpa Kiviruusu, jord- och skogsbruksministeriet,
tfn (90) 160 52874
Veterinäröverinspektör Kajsa Hakulin, jord- och skogsbruksministeriet,
tfn (90) 160 52433

 >> Information om VHS (på finska)