Hoppa till innehåll
Media

Scrapie påvisad hos en get i Finland

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 20.4.2005 10.15
Pressmeddelande -

I västra Finland har det konstaterats ett fall av scrapie hos en get. Geten avlivades i början av april och skickades till anläggningen för bearbetning av animaliskt avfall i Honkajoki. Där testades djuret för scrapie. Provsvaret visade att geten har scrapie. De tio getter som vistats i samma lokal med den smittade geten skall avlivas och undersökas.

Den scrapie-positiva geten och en annan get har till början av april hållits som sällskapsdjur. Från denna gård har inte levererats livsmedel för försäljning. Två dagar före avlivningen flyttades getterna till en annan gård där de avlivades.

I november 2002 upptäcktes scrapie för första gången i Finland. Den get som nu är smittad har tidigare vistats på samma gård med getter från den gård där scrapie påträffades år 2002. Sjukdomen har sannolikt sitt ursprung i denna gård. Det finns inte längre några getter på den här gården.

I juni år 2004 påvisades scrapie hos ett får i norra Finland. Då var det frågan om atypisk scrapie Nor98. Det finns inget samband mellan dessa två fall.Scrapie är en smittosam spongiform encefalopati, dvs. TSE, som förekommer hos får och getter. TSE är ett gemensamt namn för flera likartade sjukdomar hos olika djurarter. Sjukdomen orsakas av en mutation på prionprotein. Den mest kända TSE-sjukan är BSE eller "galna ko-sjukan" som drabbar nötkreatur. Av de TSE-sjukdomar som förekommer hos djur anses endast BSE-sjukan vara farlig för människan.

Får och getter kan också i princip drabbas av BSE. I januari i år rapporterade Frankrike om det första, och tills vidare det enda, fallet av BSE hos en get. De TSE-positiva getterna i Finland har provtagits för BSE. Resultaten har varit negativa. Det tills vidare enda fallet av BSE i Finland diagnostiserades hos ett nötkreatur år 2001.

De vuxna får och getter som har dött eller avlivats på gården och som lämnats till anläggningen för bearbetning av animaliskt avfall i Honkajoki testas systematiskt för TSE. I fjol undersöktes sammanlagt över 1 000 prov av vilka ett prov från ett får visade sig vara positivt. Därutöver har alla slaktade vuxna getter sedan början av april testats för TSE.Ytterligare information:

Biträdande avdelningschef Riitta Heinonen, JSM, tfn 09-160 53337

Veterinäröverinspektör Kajsa Hakulin, JSM, tfn 09-160 52433

Veterinär Heli Heikkonen, EELA, tfn 09-393 1776