Hoppa till innehåll
Media

Registrering av fjäderfä, duvor och påfåglar

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 12.10.2010 9.46
Pressmeddelande -

En ny förordning om registrering av fjäderfä och flera andra fåglar träder i kraft i november. Alla som håller fjäderfä, brev-, utställnings- och prydnadsduvor eller påfåglar ska anmäla det till registret senast i slutet av april 2011.

Uppgifter lämnas både om näringsverksamhet och om småskalig hobbybaserad hållning av fåglar. Genom förordningen vill man stoppa t.ex. spridning av fågelinfluensa och newcastlesjuka och göra det lättare att ta fram beredskapsplaner och övervaka för människor och djur gemensamma sjukdomar, såsom salmonella.

Med fjäderfä avses alla fågelarter som föds upp eller hålls i fångenskap för produktion av kött, konsumtionsägg eller andra produkter, dvs. höns (gödkycklingar, värphöns och prydnadshöns), kalkoner, gäss, ankor, vaktlar, pärlhöns och strutsar. Även vildfåglar i hägn, såsom fasaner, änder, orrar, tjädrar och järpar hör till fjäderfä.

Anmälningarna om djurhållare och djurhållningsplatser ska senast den sista april 2011 lämnas till den landsbygdsnäringsmyndighet inom vars område djurens huvudsakliga hållningsplats ligger. Anmälningsskyldigheten gäller alla de fågelarter som nämns i förordningen. Även om man endast har en enda fågel ska anmälan lämnas.

Producenter av konsumtionsägg behöver inte lämna en ny anmälan om verksamheten om de har registrerat sig i hönsgårdsregistret och fått en producentkod för märkning av ägg.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
veterinäröverinspektör Ulla Joutsenlahti,
tfn 09 160 54287, 040 565 0360

Sirkka-Liisa Anttila