Hoppa till innehåll
Media

Från 15.2.2009 får fjäderfä inte gå utomhus

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 30.1.2009 8.29
Pressmeddelande -

Förbudet att hålla fjäderfä utomhus börjar gälla 15.2.2009 och löper ut 31.5.2009. Förbudet ska förebygga spridningen av ett eventuellt fågelinfluensavirus från vilda fåglar till tamfåglar. Fjäderfä får gå utomhus i inhägnad men inhägnaden ska vara övertäckt med ett tillräckligt tätt nät som hindrar kontakt med vilda fåglar. Innan djurhållaren släpper ut sina fåglar ska han informera kommunveterinären därom.

Förbudet gäller också ekologisk produktion och uppfödning av fjäderfä för eget bruk. Iakttagandet av myndighetsföreskrifter ändrar inte de ekologiskt uppfödda fåglarnas ekologiska status även om de inte kan gå utomhus.

Risken för fågelinfluensa är inte över. Hösten 2003 började fågelinfluensavirus av subtyp H5N1 sprida sig snabbt i Asien. Hittills har 397 människor insjuknat, 249 av dessa har dött. Fallen har i huvudsak inträffat i Indonesien och Kina och även i Egypten har man påträffat sjukdomsfall. Viruset har överförts av fjäderfä.

Fågelinfluensaläget följs upp genom att man undersöker såväl fjäderfä som vilda fåglar. Vid uppföljningen registrerar man de fall av högpatogen fågelinfluensa som orsakar hög dödlighet bland flesta fågelarter samt de fall av lågpatogen fågelinfluensa av typ H5 eller H7 som kan förvandlas från lågpatogen till högpatogen.

I januari konstaterade man i Tyskland fyra fall av lågpatogen fågelinfluensa hos fjäderfä. Över 14 000 fåglar har avlivats. I fjol påträffades i Europa 11 fall av högpatogen fågelinfluensa hos vilda vattenfåglar och två fall hos fjäderfä. Inom EU-området konstaterades fem fall av lågpatogen fågelinfluensa hos fjäderfä. Det för oss närmaste fallet påträffades i en gås- och andanläggning i Danmark. Viruset var likadant som de virus som man funnit hos ändar i närliggande tjärnar.

År 2007 påträffades i en finsk gåsanläggning antikroppar mot aviärt influensavirus av typ H5. Något fågelinfluensavirus hittade man dock inte. Bland vilda fåglar är det närmaste vattenfåglar som är virusbärare. I Finland har man inte konstaterat fågelinfluensavirus hos småfåglar.

Mer information:
veterinäröverinspektör Katri Levonen, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 09-160 53437
veterinäröverinspektör Sirpa Kiviruusu, Evira, tfn 020 77 24 216