Hoppa till innehåll
Media

Självförsörjande primärproduktion och grön omställning skapar ett samhälle med övergripande säkerhet – jord- och skogsbruksministeriets tjänstemän presenterar sina förslag till det kommande regeringsprogrammet

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 3.4.2023 15.00
Pressmeddelande

Ren mat och rent vatten hör i framtiden till det mest livsviktiga kapitalet för alla medborgare och för hela världen. Lika viktigt är en hållbar användning av förnybara naturresurser i alla former. Jord- och skogsbruksministeriets verksamhetsfält står i centrum för den gröna omställningen, när man vill bygga ett resilient samhälle med god försörjningsberedskap.

Jord- och skogsbruksministeriets tjänstemannainlägg är en fortsättning på ministeriernas gemensamma framtidsöversikt, som publicerades i september 2022, och på rapporten ”Möjligheter för Finland: Kanslichefernas synpunkter inför regeringsskiftet”, som publicerades i februari 2023. De teman som lyftes fram i dessa publikationer fördjupas i jord- och skogsbruksministeriets tjänstemannainlägg med avseende på framtidsutsikterna, de centrala utmaningarna och möjligheterna inom ministeriets förvaltningsområde 2023–2027.

I tjänstemannainlägget lyfts det fram vilka utmaningar som finns inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde och på vilka sätt de kan lösas under nästa regeringsperiod. De tematiska helheter som granskas är tryggandet av självförsörjningen av livsmedel och en livskraftig landsbygd, en hållbar skötsel och användning av de förnybara naturresurserna samtidigt som naturens bärkraft främjas, främjande av bioekonomi och cirkulär ekonomi samt möjliggörande av samhällets funktioner genom att upprätthålla säker geografisk information och tillförlitliga arrangemang för ägande och säkerheter. 

”Vi tror på ett hållbart nyttjande av förnybara naturresurser och på nya möjligheter inom matproduktionen”, säger jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio. ”Ett ansvarsfullt livsmedelssystem, hållbar bioekonomi och cirkulär ekonomi samt tillförlitliga informationsresurser är viktiga för alla medborgare. Samtidigt skapar de betydande möjligheter för vårt lands konkurrenskraft och en livskraftig landsbygd.” 

”En röd tråd i jord- och skogsbruksministeriets tjänstemannainlägg är en lyckad grön omställning och de fördelar den medför för hela samhället. För att den gröna omställningen ska lyckas behövs högklassig forskning. Statens forskningsinstitut är centrala, och det behövs mer satsningar uttryckligen på tillämpad forskning, som utgör en bro mellan grundforskningen och utvecklingen av affärskoncept.”

Tjänstemannainlägget har utarbetats i samarbete mellan ministeriets avdelningar. Ministeriets tjänstemannaledningsgrupp har varit styrgrupp för beredningen.

Publikation: En självförsörjande primärproduktion och grön omställning skapar ett samhälle med övergripande säkerhet – förslag av jord- och skogsbruksministeriets tjänstemän till det kommande regeringsprogrammet (på finska)

Webbsida: Förslag av jord- och skogsbruksministeriets tjänstemän till det kommande regeringsprogrammet (på finska)

Ytterligare information:
Jaana Husu-Kallio, kanslichef, tfn 040 029 1910, jaana.husu-kallio(at)gov.fi