Hoppa till innehåll
Media

Skärgårdsprogrammet 2020–2023 har publicerats

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 21.10.2020 15.49
Pressmeddelande
Pyyhkeeseen kääriytynyt henkilö istuu rantakivellä, etualalla kukkia ja heinää.

Den 21 oktober 2020 publiceras programmet Människornas skärgård: Nationellt program för utveckling av skärgårds- och vattendragsområdena 2020–2023. Programmet anger riktlinjer för utvecklingen av skärgårds- och vattendragsområdena och sätter upp mål för dem med tanke på framtiden. Programmet har fokus på människorna och ett gott liv i skärgårds- och vattendragsområdena. Skärgårdsprogrammet har utarbetats i samarbete med olika aktörer i skärgårds- och vattendragsområdena med medverkan från skärgårdsborna. Det avspeglar sin tid och uppmärksammar aktuella fenomen, såsom multilokalitet, platsoberoende arbete och smart anpassning.

Finlands skärgård ser inte lika ut i insjö- och havsområdena, vilket gör den finländska skärgårdspolitiken unik. Havsområdena kännetecknas av öar och insjöområdena av områden som är splittrade av vattendrag. Dessa olika särdrag har beaktats i programmet.
Programmets bärande tema är visionen om ett gott liv i skärgården och tanken om att en livskraftig skärgård ger hela samhället välfärd. I programmet presenteras fem spetsteman: 

  • Förbindelser och transporter
  • Boende, med barn och unga som specialtema
  • Näringar och tjänster
  • Skärgårdskultur
  • Natur och miljö

Barn och unga har för första gången lyfts fram som ett särskilt tema i skärgårdsprogrammet. Skärgårdsdelegationen hoppas att också barn och unga beaktas i åtgärderna för att utveckla skärgårds- och vattendragsområdena.

– Det här programmet har siktet på framtiden och möjligheterna, och det beaktar i synnerhet barn och unga. Världen förändras och därmed också livet i skärgården, säger skärgårdsdelegationens ordförande Sandra Bergqvist.

Det här är det sjätte skärgårdspolitiska programmet, och det har utarbetats av skärgårdsdelegationen.

Du hittar programmet på adressen www.saaristopolitiikka.fi/saaristo-ohjelma

Ytterligare information:

Sandra Bergqvist, skärgårdsdelegationens ordförande, tfn 09 432 3137, sandra.bergqvist(a)riksdagen.fi

Elina Auri, ledande sakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, 029 5162 041, elina.auri@mmm.fi