Hoppa till innehåll
Media

Skogsvildrensstammens tillbakagång i Kajanaland stoppas

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 9.10.2007 11.05
Pressmeddelande -

Skogsvildrensstammen i Kajanaland har minskat kraftigt sannolikt till följd av att vargstammen ökat. I Suomenselkä har skogsvildrensstammen åter ökat och den skyddsinriktade vården av stammen har förändrats till vård av viltstammen i enlighet med principerna för hållbart nyttjande. Målen och åtgärderna för långsiktig vård och utveckling av skogsvildrensstammen presenteras i den färdigställda planen för vård av skogsvildrensstammen i Finland.

Syftet med planen för vård av skogsvildrensstammen i Finland är att bevara en livskraftig och renrasig skogsvildrensstam, minimera skadorna för jordbruket och i trafiken och öka medborgarnas kunskap om skogsvildrenen. Utanför renskötselområdet uppdelas vården av skogsvildrensstammarna på fyra skötselområden.

Strävan är att stoppa skogsvildrensstammens tillbakagång i Kajanaland. Den snabbast verkande åtgärden i dagens situation anses vara en aktiv reglering av vargstammen. Strävan är att öka den del av stammen som finns utanför renskötselområdet från nuvarande under tusen individer till minst 1700 individer. Den del av stammen som finns i Suomenselkä har ökat stadigt de senaste åren och man vill öka den ytterligare. Områdets näringsstruktur beaktas i vården av stammen. I såväl Kajanalands som Suomenselkäs skötselområden är det viktigt att effektivera uppföljningen av skogsvildrensstammen, samordna vården av skogsvildrensstammen och stammarna av stora rovdjur, öka den aktuella informationen och förhindra skador för jordbruket och i trafiken.

Orsakerna till att skogsvildrensstammen gått tillbaka i Etseri utreds och strävan är att öka stammen så att ett etappmål på minst 100 individer uppnås. Faktorer som kunde bidra till att återinföra stammen i Ruunaa utreds och strävan är att återinföra stammen permanent i området.

Skogsvildrenar och tamrenar som rör sig på samma områden och korsas med varandra har hotat den renrasiga skogsvildrenen. Renrasigheten har upprätthållits i Kajanaland bland annat genom att man byggt ett stängsel som håller isär skogsvildrenar och tamrenar samt tagit bort klara korsningar och vajor som försökt ta sig till renskötselområdet. I Suomenselkä utgör farmuppfödning av ren en allt större risk för renrasigheten. Aktiva åtgärder för att trygga renrasigheten fortsätter i Kajanaland och man förbereder sig på sådana även i Suomenselkä.

Skogsvildren jagas i begränsad omfattning med stöd av jaktlicens. Målet är att förebygga skador i trafiken och för jordbruket samt att hålla stammarna renrasiga. När jakten dimensioneras måste man beakta stammens utveckling och utvecklingsmålen. För jakten på skogsvildren utarbetas regionala beskattningsmodeller med vilka man målinriktat kan styra stammens struktur och beakta skogsvildrenarnas regionala och tidsmässiga betesrotation.

Mera information från jord- och skogsbruksministeriet:
överinspektör Madeleine Nyman, tfn (09) 160 52469, 040 752 3302
avdelningschef Christian Krogell, tfn (09) 160 53373, 040 735 3173