Hyppää sisältöön
Media

Kainuun metsäpeurakannan taantuminen halutaan pysäyttää

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 9.10.2007 11.05
Tiedote -

Metsäpeurakanta on taantunut Kainuussa voimakkaasti todennäköisesti susikannan kasvun vuoksi. Suomenselällä kanta taas on kasvanut ja suojelupainotteinen kannanhoito on muuttunut kestävän käytön periaatteiden mukaiseksi riistaeläimen kannanhoidoksi. Metsäpeurakannan pitkäjänteisen hoidon ja kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet esitetään valmistuneessa Suomen metsäpeurakannan hoitosuunnitelmassa.

Suomen metsäpeurakannan hoitosuunnitelman tavoitteina on säilyttää metsäpeurakanta elinvoimaisena ja rotupuhtaana, minimoida maataloudelle ja liikenteelle aiheutuvat haitat ja lisätä kansalaisten tietämystä metsäpeuroista. Poronhoitoalueen ulkopuolella metsäpeurakantojen hoito jaetaan neljään kannanhoitoalueeseen.

Kainuussa metsäpeurakannan taantuminen halutaan pysäyttää. Nopeimmin vaikuttavana toimenpiteenä nykyisessä tilanteessa pidetään susikannan aktiivista säätelyä. Osakantaa pyritään kasvattamaan poronhoitoalueen ulkopuolella nykyisestä alle tuhannesta yksilöstä vähintään 1700 yksilöön. Suomenselän osakanta on kasvanut vakaasti viime vuosina ja sitä halutaan kasvattaa entisestään. Kannan hoidossa otetaan huomioon alueen elinkeinorakenne. Sekä Kainuun että Suomenselän hoitoalueilla on tärkeää tehostaa metsäpeurakannan seurantaa, sovittaa yhteen metsäpeura- ja suurpetokantojen hoito, lisätä ajantasaista tiedotusta ja estää maatalous- ja liikennevahinkojen syntyminen.

Ähtärin metsäpeurakannan taantuman syyt selvitetään ja kantaa halutaan kasvattaa siten, että välitavoitteena saavutetaan vähintään 100 yksilön taso. Ruunaan hävinneen kannan palauttamiseen vaikuttavat tekijät selvitetään ja metsäpeura pyritään palauttamaan alueelle pysyvästi.

Metsäpeurojen ja porojen kulkeutuminen samoille alueille ja risteytyminen on uhannut metsäpeuran rotupuhtautta. Rotupuhtautta on ylläpidetty Kainuussa muun muassa rakentamalla metsäpeurat ja porot erillään pitävä aita, poistamalla kannasta selviä risteymiä ja vaatimia, jotka pyrkivät poronhoitoalueelle. Suomenselällä porotarhaus muodostaa yhä suuremman riskin rotupuhtauden säilyttämiselle. Rotupuhtauden turvaavia aktiivisia toimenpiteitä jatketaan Kainuussa edelleen ja niihin varaudutaan myös Suomenselällä.

Metsäpeuraa metsästetään rajoitetusti pyyntilupien nojalla. Tavoitteena on estää ennalta liikenne- ja maatalousvahinkoja sekä pitää kannat rotupuhtaina. Metsästyksen mitoituksessa on otettava huomioon kannan kehitys ja kehittämistavoitteet. Metsäpeuran metsästykseen laaditaan alueelliset verotusmallit, joilla voidaan tavoitteellisesti ohjata kannan rakennetta ja ottaa huomioon metsäpeurojen alueellinen ja ajallinen laidunkierto.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ylitarkastaja Madeleine Nyman, puh. (09) 160 52469, 040 752 3302
osastopäällikkö Christian Krogell, puh. (09) 160 53373, 040 735 3173