Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet fattade ett principbeslut om den nationella skogsstrategin

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 19.10.2023 15.46
Pressmeddelande
Kuvituskuva, jossa kuusenoksa

Vid det allmänna sammanträdet den 19 oktober 2023 fattade statsrådet ett principbeslut om att införa den nationella skogsstrategin 2035. Principbeslutet ger statsförvaltningen anvisningar och riktlinjer för att bereda och genomföra skogspolitiken.

Den nationella skogsstrategin 2035  beskriver de viktigaste målen inom skogsbranschen som det allmänna ska fokusera på som en del av den gemensamma utvecklingen av branschen. Strategin är en samordnande näringsstrategi som utöver skogsbruket och skogsindustrin omfattar även produktion, förädling, tjänster och kollektiva nyttigheter som baserar sig på andra materiella och immateriella produkter från skogen, samt frågor om kompetens och utbildning inom skogsbranschen. Strategin har knytpunkter till flera internationella och nationella strategier och program.

-    Att skapa tillväxt och välfärd i hela Finland är ett centralt mål både i regeringsprogrammet och i skogsstrategin. Vi behöver en hållbar och förutsägbar skogspolitik. Nationella skogsstrategin 2035 bidrar också till att genomföra regeringsprogrammet, säger jord- och skogsbruksminister Sari Essayah.

Jord- och skogsbruksministeriet samordnar arbetet med att införa och följa upp skogsstrategin.  Ministeriet får stöd av ett nationellt skogsråd som tillsatts av statsrådet och av ett arbetsutskott som lyder under skogsrådet. Tillämpningen av principbeslutet följs upp också på statsrådsnivå. 

Skogsstrategin införs vid jord- och skogsbruksministeriet med hjälp av resultatstyrning, lagstiftning, stödsystem och utvecklingsprojekt samt genom regionala skogsprogram. I arbetet med att införa skogsstrategin deltar flera ministerier. För att införa den och samordna strategierna för olika förvaltningsområden behövs ett nära samarbete. Skogsstrategin införs inom ramen för rambesluten för statsfinanserna och anslagen i statsbudgeten. 

Den nationella skogsstrategin 2035  utarbetades vid jord- och skogsbruksministeriet i en interaktiv process under 2022 och godkändes av det nationella skogsrådet i december 2022. För att införa skogsstrategin har det utarbetats en projektportfölj med spetsprojekt. Spetsprojekten beskriver de viktigaste åtgärderna som behövs för att svara på utmaningarna i omvärlden.

Mer information:

Erno Järvinen, fortsråd, tfn +358 295 162 150

Satu Rantala, konsultativ tjänsteman, tfn +358 295 162 045

Jouni Koskela, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 295 162 144

E-post: fornamn.efternamn@gov.fi