Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finlands första fiskfälla invigs i Montta i Muhos på naturens dag den 26 augusti

Jord- och skogsbruksministeriet
21.8.2017 10.57 | Publicerad på svenska 21.8.2017 kl. 14.29
Pressmeddelande

I Muhos tas i bruk en vandringsfiskfälla som är den första i sitt slag i Finland. Den fångar upp uppstigande fiskar som sedan ska transporteras förbi kraftverken till naturliga lekområden. Fällan invigs vid vattenkraftverket i Montta i Muhos lördagen den 26 augusti 2017 kl. 12. Invigningen som sker på den finska naturens dag är öppen för alla.

Att bygga fiskfällan var ett samprojekt med Fortum, Muhos, Utajärvi och Vaala kommuner samt närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten som deltagare. Projektets mål var att återuppbygga lax- och öringsbestånden i Ule älv. Pilotprojektet skapade också nya sätt att stärka bestånden av vandringsfisk i utbyggda vatten. Projektet har fått regeringens spetsprojektpengar och gett viktig information som kan användas i de vandringsfiskprojekt som genomförs i andra utbyggda älvar.

Fiskfällan är ett utmärkt exempel på vattenkraftbolagets egen initiativkraft för att utveckla sätt att återuppbygga vandringsfiskbestånd i Ule älvs område och likaså i andra områden.

- Fortum har på ett utmärkt sätt och på eget initiativ investerat i en lösning som lämpar sig för Ule älv. Detta har skett i gott samarbete med områdets övriga aktörer, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

- Fällan, livsmiljörestaureringarna och stärkningen av bestånden genom utplanteringar förbättrar vandringsfiskarnas tillstånd och ökar möjligheterna att använda älven för rekreation, konstaterar minister Leppä.

Fiskar samlas upp och transporteras med lastbil till övre loppet

Fällan samlar upp uppstigande fiskar. Därefter fraktas fiskarna förbi kraftverken direkt till lekplatserna i Utosjoki och Kutujoki. Styrgruppen som består av lokala aktörer kan också besluta att fiskar flyttas över till uppdämningsbassänger för fiskeändamål eller att från naturliga bestånd tas rom som ska användas i fiskodlingsanläggningen i Montta. Rommen ska Fortum använda för att odla lax och havsöring som sättfisk, vilket ska fullgöra de utplanteringsskyldigheter som gäller för Ule älv.

Att fånga upp fiskar i fällan bygger på samma princip som när det gäller fiskvägar. Uppstigande fiskar simmar uppströms. Vattnet från fällans bassänger lockar fiskar att simma in i bassängen. Fällan är utrustad med tre pumpar som reglerar mängden flytande vatten på en lämplig nivå.  Även höjden på fällans ingångar går att reglera enligt vattennivån i bassängerna och i älven.  

Fällan har två olika öppningar som leder fisken in i en insamlingsbassäng. Bakom de båda insamlingsbassängerna finns en bassäng till som kan användas för förvaring av fiskarna. Bägge öppningar kan användas samtidigt eller separat beroende på hur fisken bäst lyckas ta sig in i bassängen. 

När man ska flytta över fiskarna till en transportbil, lyfter man upp bassängens botten och fiskarna simmar längs ett rör till bilens transporttank. Fiskarna ska hanteras så lite som möjligt för att undvika skador.

Långsiktigt samarbete

Styrgruppen tar beslut om bl.a. fiskarnas transport och fördelning mellan de olika objekten. Utifrån erfarenheterna ska gruppen också ge anvisningar om regleringen av fiskfällan.

- Att stärka vandringsfiskens naturliga reproduktion i utbyggda älvar kräver långsiktigt arbete och tid.  Samarbetet mellan kommunerna, den lokala miljömyndigheten, fiskeområdet, kraftbolagen och anordningens användare och forskare har börjat bra och ska fortsätta i och med att styrgruppen sammanträder regelbundet, säger miljöchef Marja Savolainen på Fortum. 

- Under de senaste åren har Fortum investerat över 5,5 miljoner euro för att modernisera fiskodlingsanläggningen i Montta och för att bygga fiskfällan. Investeringarna gör att Montta håller på att bli ett viktigt center för utveckling av sättfiskkvaliteten och uppföljning av vandringsfiskens beteende.

Fiskfällan stärker vandringsfiskbestånden i Ule älv. Förvaltningen av fiskbestånden i Ule älv bygger på att utplantera vandringsfisk, stärka den naturliga reproduktionen och att utveckla sättfiskkvaliteten. Fortum har goda erfarenheter av transport av insjölax i Klarälven i Sverige som är utbyggd med vattenkraft.

Invigning av fiskfällan i Montta

Tid: lördagen den 26 augusti 2017

Invigningen börjar kl. 12 och experterna presenterar fällan för publiken fram till kl. 15.

Plats: Montantie 131, Muhos

 

Mer information på webbplatsen för den finska naturens dag: https://www.luonnonpaivat.fi/haetapahtumia/1265

Fortums video om systemet: https://publisher.qbrick.com/Embed.aspx?mcid=CE281320d6512c85&width=640&height=360

 

Ytterligare information:

Jouni Tammi, överinspektör, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 029 516 2313, [email protected]

Marja Savolainen, miljöchef, Fortum, tfn  050 453 2344, [email protected]

Bioekonomi Fiskar Jari Leppä Natur och klimat