Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Suomen ensimmäinen lohikalojen ylisiirtolaite vihitään käyttöön Muhoksen Montassa Luonnon päivänä 26.8.

Maa- ja metsätalousministeriö
21.8.2017 10.57
Tiedote

Muhoksella otetaan käyttöön Suomen ensimmäinen vaelluskalojen siirtolaite. Sen avulla nousevia kaloja otetaan kiinni, minkä jälkeen ne kuljetetaan voimalaitospatojen ohi virtavesiin kalojen luontaisille lisääntymispaikoille. Laite vihitään käyttöön Montan vesivoimalaitoksella lauantaina 26.8.2017 kello 12. Suomen luonnon päivän tilaisuus on avoin kaikille.

Siirtolaitteen rakentaminen on Fortumin, Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntien sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja maa- ja metsätalousministeriön yhteishanke lohen ja taimenen palauttamiseksi Oulujokeen. Hankkeessa haetaan uutta ratkaisua rakennettujen vesistöjen vaelluskalakantojen vahvistamiseen ja se on saanut hallituksen kärkihankerahoitusta. Montan pilottihankkeessa saadaan valtakunnallisesti merkittävää tietoa, jota voidaan hyödyntää vaelluskalahankkeissa muissa rakennetuissa joissa.

Montan kiinniottolaite on erinomainen esimerkki vesivoimayhtiön omasta aloitteellisuudesta kehittää vaelluskalakantojen elvyttämisratkaisuja Oulujoen alueella ja laajemminkin.

– Fortum on lähtenyt hienosti investoimaan Oulujoelle soveltuvaan ratkaisuun vapaaehtoisesti ja hyvässä yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

– Ylisiirtolaite yhdessä Oulujoella tehtävien elinympäristökunnostusten ja tuki-istutusten kanssa parantaa vaelluskalojen tilaa ja lisää joen virkistyskäyttömahdollisuuksia, ministeri Leppä toteaa.

Kalat kiinni ja kuorma-autolla yläjuoksulle

Ylisiirtolaitteella otetaan kiinni nousuvaelluksella olevia lohikaloja. Laitteesta ne siirretään Oulujoen vesivoimalaitosten patojen ohi suoraan Utos- ja Kutujokeen lisääntymispaikoille. Paikallisista tahoista kootun ohjausryhmän niin päättäessä kaloja voidaan siirtää myös kalastettavaksi patoaltaisiin tai niistä voidaan ottaa luonnonvalinnan läpikäynyttä mätiä Montan kalanviljelyslaitokselle. Mädistä Fortum tuottaa kalanviljelylaitoksessaan lohi- ja meritaimenistukkaita Oulujoen istutusvelvoitteisiin.

Kalojen pyynti ylisiirtolaitteen avulla perustuu samaan periaatteeseen kuin kalateissäkin. Kalat uivat nousuvaelluksellaan vastavirtaan. Ylisiirtolaitteen altaista virtaava vesi houkuttelee kalat uimaan altaaseen. Montan laitteessa on kolme pumppua, joiden avulla virtaavan veden määrää voidaan säätää sopivaksi. Myös sisäänkäyntien korkeus on säädettävissä altaiden ja joen vedenpinnan mukaan. 

Montan ylisiirtolaitteessa on kaksi eri tavoin suunnattua suuaukkoa, joista molemmista kala voi uida sisään keruualtaaseen. Kummankin keruualtaan takana on toinen allas, jota voidaan käyttää kalojen säilytystilana. Suuaukkoja voidaan käyttää yhdessä tai erikseen sen mukaan, mistä kala parhaiten löytää laitteeseen.

Kalojen siirtäminen altaasta kuljetusautoon tapahtuu nostamalla altaan pohjaa, jolloin kalat pääsevät uimaan siirtoputkea pitkin auton säiliöön. Kaloja pyritään käsittelemään mahdollisimman vähän, etteivät ne vahingoitu.Pitkäjänteistä yhteistyötä

Ohjausryhmä päättää mm. kalojen siirroista sekä kalojen jakamisesta eri kohteiden välillä. Se myös ohjeistaa laitteen käytön säätöjä saatavien kokemusten perusteella.

– Vaelluskalojen luontaisen elinkierron vahvistaminen rakennetussa joessa vaatii pitkäjänteistä työtä sekä aikaa. Oulujoella yhteistyö kuntien, paikallisen ympäristöviranomaisen, kalastusalueen ja voimayhtiöiden sekä laitteen käyttäjän ja tutkijoiden kesken on lähtenyt hyvin käyntiin ja se jatkuu laitteen ohjausryhmän kokoontuessa säännöllisesti, kertoo ympäristöpäällikkö Marja Savolainen Fortumista.

– Fortum on investoinut viime vuosina Montan kalanviljelylaitoksen nykyaikaistamiseen ja ylisiirtolaitteen rakentamiseen yli 5,5 miljoonaan euroa. Investointien myötä Montasta on muodostumassa merkittävä istukkaiden laadun kehittämisen ja vaelluskalojen käyttäytymisen seurannan keskus Suomessa, Savolainen sanoo.

Ylisiirtolaitteen avulla vahvistetaan Oulujoen vaelluskalakantoja. Kalakantojen hoito perustuu Oulujoella vaelluskalojen istutuksiin, luontaisen elinkierron vahvistamiseen sekä istukkaiden laadun kehittämiseen. Fortumilla on hyvät kokemukset järvilohen ylisiirroista vesivoiman tuotantoon valjastetulla Klarälvenilla Ruotsissa.

Montan ylisiirtolaitteen vihkiäiset

Aika: Lauantaina 26.8.2017. Vihkiäiset alkavat kello 12 ja asiantuntijat esittelevät laitetta yleisölle klo 15 saakka.

Paikka: Montantie 131, Muhos

 

Lisätietoja tapahtumasta Suomen luonnon päivien sivuilla: https://www.luonnonpaivat.fi/haetapahtumia/1265
 

Fortumin video laitteen toiminnasta: https://publisher.qbrick.com/Embed.aspx?mcid=CE281320d6512c85&width=640&height=360

 

Lisätietoja:

ylitarkastaja Jouni Tammi, maa- ja metsätalousministeriö, p. 029 516 2313, [email protected]
ympäristöpäällikkö Marja Savolainen, Fortum, p. 050 453 2344, [email protected]