Hoppa till innehåll
Media

Beredningsgruppen för förvaltningsplanen för varg diskuterade förebyggande av skador på hund

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 12.10.2018 16.57 | Publicerad på svenska 16.10.2018 kl. 12.26
Pressmeddelande

Skador på hund och hur förebygga dem stod högst på agendan när beredningsgruppen samlades till sitt första möte. Frågan är aktuell så här inför älgjakten.

Jakthundsägare ska, särskilt då de är ute i skogen, beakta eventuella möten mellan hund och varg och försöka förebygga skador på hund. På mötet påpekades att till arbetet med att förebygga skador på hund hör flera olika åtgärder som varierar mellan områdena. För beredningsgruppen presenterades proaktiva metoder samt erfarenheter som hjälper att förebygga skador.

Det primära sättet att förebygga skador på hund är att man före jakten tar reda på om det eventuellt finns vargar i området. Jägarna kan använda sig av informationen till exempel på tjänsten riistahavainnot.fi. I tjänsten finns information om bland annat vargar som fått ett GPS-halsband i Östra Finland. Tjänsten har fått bra respons i det området. Även Tassu-systemets information på riistahavainnot.fi kan användas för att bedöma risker med varg.

Det är också bra att komma ihåg att vargar också kan röra sig utanför de kända reviren. Att under den tid då det finns snö gå runt och spana efter vargspår i det tilltänkta jaktområdet är ett effektivt sätt att undvika konfrontationer mellan varg och hund. Om det leder fler vargspår in i området än ut, lönar det sig inte att släppa loss hunden. I terrängen är det dock svårt att vara fullständigt säker på vargens närvaro.

I vissa fall kan man undvika skador om man följer hundens rörelser med hjälp av ett GPS-halsband och håller kort avstånd mellan människor och hunden. Att även låta andra medlemmar i jaktlaget veta var hunden befinner sig förbättrar möjligheterna att rädda hunden vid en eventuell vargattack. Jakthundar bör inte heller lämnas kvar över natten i ett revirområde. 

Projektidéer för att förebygga skador på hund

Beredningsgruppen diskuterade också hundarnas skyddshalsband och -västar. Förutom att västarna skyddar mot vargen förbättrar varselfärgerna hundens säkerhet i terrängen i synnerhet om vägnätet är tätt.  Även behovet av teknisk utveckling av västarna lyftes fram i diskussionen. Till exempel möjligheten att förse västarna med en live-kamera ansågs vara ett beaktansvärt förslag.

En väsentlig fråga är också kommunikationen kring förebyggandet av skador. Särskilt viktigt är att man drar nytta av den muntliga kommunikation som sprids från person till person, det vill säga expertisen hos de personer som jagar i revirområdet. Målet för ett eventuellt kommunikationsprojekt är att samla in och dela information om erfarenheter och på det sättet bidra till metoder som skyddar mot skador på hund.

Arbetet med att uppdatera förvaltningsplanen för varg fortsätter med kartläggning av skador som vargar orsakat på husdjur.

Beslut om tillsättande av en styr- och beredningsgrupp för förvaltningsplan för varg (på finska, 28.8.2018)
Läs också Finlands viltcentrals pressmeddelande: På vargområden är det viktigt med förebyggande av hundskador (25.9.2018)

Ytterligare information:
Sami Niemi, konsultativ tjänsteman, tfn 040 023 8505 029 516 2391, fornamn.efternamn@mmm.fi
Vesa Ruusila, vilt- och fiskeråd, tfn 029 516 2051, fornamn.efternamn@mmm.fi

Djur och växter Jakt Stora rovdjur Vilt