Hoppa till innehåll
Media

Suurpedot.fi-webbsidan betjänar nu också på engelska och svenska

22.6.2016  14.43
JSM
Foto: Aku Ahlholm / Forststyrelsen

Suurpedot.fi-webbsidan har redan snart i femton år förmedlat officiell och tillförlitlig information om stora rovdjur åt finländarna. Finlands stora rovdjursärenden intresserar i allt högre grad också ytterom Finlands gränser. Därför har nu Suurpedot.fi publicerats också på svenska och engelska.

Syftet med den svenskspråkiga sidan är att betjäna särskilt den svenskspråkiga befolkningen i Finland och erbjuda information om stora rovdjur också på det andra officiella språket. Målsättningen med den engelskspråkiga sidan är att vara ett informationsfönster internationellt – såväl för media som för andra som är intresserade av sakerna.

Stora rovdjur intresserar – konfrontationer sällsynta

På Suurpedot.fi-webbsidan finns omfattande information om Finlands fyra stora rovdjur: vargen, björnen, lodjuret och järven. På webbsidan finns förutom den populära art- och spårinformationen bland annat information om skyddandet av och jakten på stora rovdjur samt stora rovdjurens ställning i samhället.

Fastän de stora rovdjursstammarna i Finland är stadd i tillväxt, är sannolikheten att få möta en björn, varg, lodjur eller järv i naturen väldigt liten. Vid en konfrontationssituation är det viktigaste att man håller sig lugn och drar sig långsamt undan i den riktning man kommit ifrån. Närmare artspecifika anvisningar vid konfrontation med stora rovdjur finns att läsa på suurpedot.fi-webbsidan.

Webbplatsen tillhandahålls tillsammans med Forststyrelsen, jord- och skogsbruksministeriet, Finlands viltcentral, Naturresursinstitutet och miljöministeriet. Utvecklingen av webbsidan har finansierats av jord- och skogsbruksministeriet och upprätthållandet av Forststyrelsen.

Tilläggsuppgifter
Annamari Alanne, kommunikationsplanerare, Finlands viltcentral, +358 29 431 2122, förnamn.efternamn@riista.fi
Virpi Komulainen, informatör, Jord- och skogsbruksministeriet, +358 29 615 2110, efternamn@mmm.fi

Foto: Aku Ahlholm, Forststyrelsen