Hoppa till innehåll
Media

Ta ställning till den nya nationella skogsstrategi som bereds just nu

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 28.4.2022 15.37 | Publicerad på svenska 29.4.2022 kl. 16.06
Nyhet
Kansallisen metsästrategian 2035 logo

I år revideras den nationella skogsstrategin, som styr Finlands skogspolitik och det allmännas åtgärder i fråga om skogen. Den reviderade strategin ska sträcka sig till 2035, och den bereds i brett samarbete med intressentgrupperna. Även allmänheten kan delta i beredningen genom att besvara en enkät på webbplatsen dinasikt.fi. Enkäten kan besvaras från den 28 april till den 19 maj 2022.

Skogen är för finländarna på många sätt en källa till välfärd och välbefinnande i och med att den bidrar med råvaror, arbete, inkomster, naturvärden, koldioxidupptag och rekreation. Genom den nationella skogsstrategin strävar man efter att samordna de olika synvinklarna.

Nationella skogsrådet har godkänt strategins vision och övergripande mål, men beskrivningarna av dem är fortfarande på utkaststadiet, och därför hoppas vi att allmänheten vill ge respons på dem.

Via enkäten på dinasikt.fi samlar vi också in uppgifter om hur viktiga allmänheten tycker att de olika aspekterna i strategin är.

Enkäten finns på adressen: https://www.otakantaa.fi/sv/hankkeet/738/

Vi hoppas att du vill svara på enkäten!

Natur och klimat Skogar